Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Аврамов - 1
Аврамов - 1
Адрес:
Пловдив ул. Д-р Владо 26
Телефони:
032262627, 032394087
Уеб сайт:
E-mail:
avramov.ltd@gmail.com
Дейност:
Строителство
Ключови думи:
строителство, строителни фирми, административен персонал, багеристи, булдозеристи, зидаро-кофражисти, шофьори, арматуристи, електротехници, водопроводчици, фаянсаджии
Аврамов - 1

Аврамов-1 ЕООД, е една от динамично развиващите се строителни фирми в Пловдивския регион, чийто клиенти са както частни лица, търговси и производствени предприятия, така и държавни и общински учреждения. Фирмата е основана през 2007 година като приемник на ЕТ ЕВК-Ж.Аврамов.

Основен предмет на дейност на дружеството е строителството.

В работата си фирмата съчетава професионализъм и стремеж за прилагане на нови технологии, високо качество на извършваните услуги, осигуряване на нормални условия на труд и опазване на околната среда.

В АВРАМОВ-1 ЕООД работят оптимално подбрани бригади и звена.

Аврамов-1 ЕООД e компания, която повече от шест години се развива и налага на българския пазар. Предлага висококачествени, конкурентни услуги.

Ръководена в стил на предприемчивост и инициативност, проявявайки висок професионализъм във всеки елемент от дейността си, фирмата успява да се развива успешно и да разширява обема на работа.

Обикновено дружеството оперира като Главен изпълнител на строителни поръчки. В резултат на дългогодишната си практика фирмата има натрупан опит във внедряването и прилагането на нови технологии и изграждането на комлексни обекти при спазване на специфичните изисквания. Създадена е и се поддържа отлична организация на производствения процес, с максимално ефективна гъвкавост и мобилност, което позволява не само качествено, но и в срок изпълнение на поетите ангажименти.

Фирмата съчетава опита и уменията на високо-квалифицирания си персонал в областта на строителната практика. Инженерно-техническия състав разработва варианти на подходящи решения, съответстващи на конкретните нужди на клиентите и съобразени с обектите, с цел спестяване на време и инвестиции при строителните работи. Числеността на персонала към настоящия момент е четиридесет и две души. Структурата се състои от технически състав, административен персонал, багеристи, булдозеристи, зидаро-кофражисти,шофьори,  арматуристи, електротехници, водопроводчици, фаянсаджии и общ персонал.

КСБ

Фирмата е редовен член на Българската строителна камара. Регистрирана е в Централния професионален регистър на строителя.

Комисията за водене, поддържане и ползване на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 27, т. 3 от Закона за Камарата на строителите, издава удостоверения:

№ I – NV 003155: ПЪРВА ГРУПА – СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ
№ I I I – NV 000743: ТРЕТА ГРУПА – СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ
№ IV– NV 001537: ЧЕТВЪРТА ГРУПА – СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ
№ V– NV 002327: ПЕТА ГРУПА
ISO 9001:2008

Фирмата притежава функционираща СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО на основание на изискванията на DIN EN ISO 9001:2008 /№4000/08-2012 с валидност 2015 година. Сертификатът за управление на качеството е специализиран в областта на ПРОМИШЛЕНОТО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО.