Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Агромах ЕООД
Агромах ЕООД
Адрес:
Бело Поле, общ. Благоевград
Телефони:
073861200, 073861655, 073861660
Уеб сайт:
E-mail:
office@agromah.bg
Дейност:
Производство на бетонови смеси, асфалтови смеси, бетонови изделия и инертни материали.
Ключови думи:
Агромах ЕООД, агромах бетонови изделия, бетон бетонови изделия, асфалт бетонови изделия, строителство бетонови изделия, пътно бетонови изделия, инертен материал

Агромах е българска частна компания, създадена през 1995 г., лидер в сектора на инфраструктурното строителство и производството на материали за строителството.

За над 20 години компанията е изпълнила над 300 обекта – инфраструктурни проекти, ВиК обекти, пречиствателни станции, високо строителство, спортни съоръжения и зали. Построени са над 70 км магистрален път, над 1 000 км нови и рехабилитирани пътища от републиканската пътна мрежа. Изградени са над 10 км ЖП път, над 1 000 км водопроводна и канализационна мрежа.

Компанията извършва сезонна поддръжка над 1 000 км пътна инфраструктура, от които над 100 км магистрален път.

Само за периода 2011-2016 г. компанията е изпълнила проекти за над 200 млн евро. Компанията работи по проекти, финансирани по ОП Транспорт, ОП Транспорт и транспортна инфраструктура, ОП Региони в растеж, ОП Регионално развитие, фонд Земеделие, от общински и държавни средства.

Групата притежава пълна гама пътностроителна техника и механизация – над 1 500 машини и съоръжения, които покриват целия спектър на производство, строителство и транспорт.

Сред тях са и новите като технология:

  •     Vogele 1800-3I SprayJet
  •     рециклатори Wirtgen WR2000 и WR2500
  •     фрези Wirtgen W1000F, W100CFI и W150I
  •     валяци HAMM GRW 280, HD 90
  •     челен товарач CAT 966MXE
  •     булдозери D6 – 25 тонен, T9L – 80 тонен
  •     хибридни багери CAT 336EXE.

Всички машини и съоръжения са оборудвани с GPS системи за контрол и наблюдение.