Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Аделина Стил-99
Аделина Стил-99
Адрес:
с. Долна Градешница , Главен път Е-79
Телефони:
074338707, 0886616110, 0886616116
Уеб сайт:
E-mail:
office@adelinastil.com, adelinastil_99@mail.bg
Дейност:
строителство
Ключови думи:
Аделина Стил-99, Аделина, АДЕЛИНА СТИЛ - 99, специализирани автомобили, строителство и реконструкция, жилищни сгради, индустриални сгради, културни обекти, исторически обекти, пътища, улици, тротоари, ВиК, земни работи, електроизграждане, електрически тъбла, трафопостове, метални стълбове

 

Аделина Стил-99 е регистрирана през 1999г.,

 

С основната си дейност електроизграждане се занимава от 2003г., като впоследствие започва и строителство и изолации на сгради, ВиК инсталации и други строителни дейности.

От 2003 година фирмата се занимава с изграждане и поддържане на мрежите за улично осветление на общините Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански и Петрич и възстановяване на разрушените асфалтови, бетонови и тротоарни настилки.

През 2005 година започва дейности по изграждане и реконструкция на фонтани. Изградени са фонтани:

  • на пл. ”Кресненско въстание”, гр. Кресна,
  • гр. Сапарева баня,
  • гр. Симитли
  • гр. Сандански на централен площад.

През 2008 година  фирмата се регистрира в Камарата на строителите и започна дейности по изграждане, реконструкция и ремонт на жилищни и обществени сгради, пътна инфраструктура, ВиК съоръжения..

Аделина Стил-99 разполага със собствени специализирани автомобили, машини и съоръжения, необходими за извършване на дейността си.

Основна задача:  достигане на високи ефективност, надеждност и качество чрез нови модерни машини и продукти, отговарящи на Европейския стандарт.

Фирмата е сертифицирана по ІSO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 и регистрирана във всички категории на Камарата на строителите.

Ръководството на Аделина Стил-99  определи и документира настоящата политика, съдържаща основните цели, насоки и задължения, свързани с управление на качеството, ЗБР и СУОС, която:

  • Отговаря на краткосрочните и дългосрочни цели на фирмата;
  • Води до съответствие с нормативните изисквания и приложимите стандарти;
  • Дава рамката за залагане на конкретни цели в Бизнес плана, които се измерват чрез конкретни показатели, подлежащи на редовни прегледи;
  • Подлежи на непрекъснат преглед и актуализация.

Основна цел:  достигнем необходимото качество, изисквано от закона, нашите клиенти и всички заинтересовани страни без да причиним вреда на нашите работници и околната среда, създавайки условия за просперитет на дружеството.