Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Адизо
Адизо
Адрес:
Кърджали, бул. България 53, вх.Б
Телефони:
0878100071, 036162634
Уеб сайт:
E-mail:
adizo_eco@yahoo.com
Дейност:
Проектиране и производство на пречиствателни станции
Ключови думи:
Адизо, пречиствателни станции, отпадъчни води, оборудване, пречиствателни съоръжения, ежекторни, импелерни аератори, филтри, калочистачи, калоуплътнители за утаители, дозиращи системи, предприятия
Адизо

АДИЗО е българска фирма създадена през 1991 година, с основен предмет на дейност проектиране и производство на пречиствателни станции, машини и съоръжения за пречистване на отпадъчни води от промишлен и битов характер.

Фирма АДИЗО с управител инж. Ангел Димитров има  дългогодишен опит в областта  на проектиране на пречиствателни станции и съоръжения за пречистване на отпадъчни води от промишлен и битов характер. 

Цялата проектантска дейност за пречистване на отпадъчни води е съобразена с изискванията на Закона за опазване на околната среда и произтичащите от него нормативни документи.

Фирмата се наложи успешно на пазара, като се открои с професионализъм, коректност и качество. 

Стремим се към създаване на постоянни партньори, както и да печелим доверието на нови инвестиционни компании, организации и проектанти свързани с опазване на околната среда.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Проучване, производство, проектиране,  монтаж, пуск и сервиз на пречиствателни станции и съоръжения, предназначени за пречистване на отпадъчни води от битов и промишлен характер;

Реконструкция, модернизация и автоматизация на съществуващи пречиствателни инсталации и съоръжения за отпадъчни води;
Изработване на нестандартно оборудване за пречиствателни съоръжения.
Решетки с механично и ръчно почистване;  сита; мазнинозадържатели; утаители; каломаслозадържатели;   флотатори; бъркалки за разтвори и реагенти; електрокоагулатор-флотатор;  повърхностни турбинни аератори – стационарни и плаващи с диаметър на турбината в мм: 800 / 1000 / 1500 / 2000; ежекторни, импелерни аератори; филтри; калочистачи и калоуплътнители за утаители; дозиращи системи  за обеззаразяване на отпадъчни води.
Екипът, работещ във фирма АДИЗО е високо квалифициран.

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ СДРУЖЕНИЯ

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране. Има присъдена пълна проектантска правоспособност с протокол 05/2005 на КРС при КИИП по част Технологична на предприятия за енергийна и добивна промишленост, пречистване на водите и въздуха и третирането на отпадъците Рег.№04256.
Членство в Българска  асоциация  по водите/ БАВ/.

ПРОДУКТИ

В страната имаме проектирани и изградени пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води от:

  • Фамилни къщи;
  • Почивни станции;
  • Крайпътни заведения за обществено хранене;
  • Мандри;
  • Месо преработващи предприятия;
  • Кланици;
  • Автомивки;
  • Предприятия за обработка на кожи;
  • Бензиностанции т.н.

Модулна Пречиствателна Инсталация Продължителна Аерация      ПИПАЛ
Високоефективен процес за пречистване на отпадъчните води;

Процес на пълно смесване, който най-точно отговаря на промените в дебита и натовареността за малки населени места;
Добро стабилизиране на утайката, което премахва проблемите, свързани с миризмите
Гъвкав процес, позволяващ модификации, разширяване и внедряване на нови процеси;
Приспособим към сглобяеми инсталации, което намалява себестайността и опростява изпълнението.