Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Ай Ем Си
Ай Ем Си
Адрес:
София 1324, бул. "Царица Йоана" №70А, оф. 8
Телефони:
02/ 927 30 34
Ключови думи:
пречиствателни станции, пречистване на води, обработка на утайки, осмоза на води
Ай Ем Си