Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
АКЗ Бургас
АКЗ Бургас
Адрес:
Бургас, Територия на Лукойл Нефтохим Бургас
Телефони:
056950195, 056898073, 0889222810
Уеб сайт:
E-mail:
akzburgas@gmail.com
Дейност:
Лидерът в областта на инженерно- техническите и строителните дейности
Ключови думи:
АКЗ Бургас, Изработка, ремонт, монтаж и демонтаж на метални конструкции, промишлени и енергийни съоръжения и инсталации, тръбопроводи и резервоари, повдигателни съоръжения, машини

„АКЗ“ ЕООД е дружество с холдингова структура, с основна цел, трайно навлизане на пазара за индустриално строителство и услуги в региона и страната, чрез обединяване възможностите на дъщерните дружества, на които то е едноличен или мажоритарен собственик.

Постигната е по- висока ефективност и качество при изпълнение на възложените проекти, при по- оптимизирани разходи. Въведени са модерни механизми и стратегии за привличане на нови инвестиции.

„АКЗ“ ЕООД обединява следните дружества:

  •     „АКЗ – Бургас“ ЕООД  
  •     „НЕРГ” ЕООД
  •     „АКЗ ЕНЕРГИЯ“ ООД
  •     „Интернейшънъл Бургас“ ЕООД
  •     „МАР-2” ЕООД

 

„АКЗ – Бургас“ ЕООД извършва пълен инженеринг – проектиране, строителство, обследване, ремонт, рехабилитация и монтаж на технологични съоръжения в областта на Енергетиката и в отраслите Химия и Металургия. Дружеството поема отговорността за изпълнените проекти и осигурява тяхната поддръжка, както и гаранционното и извънгаранционното обслужване. Усилията на компанията са насочени към въвеждането на нови и екологични технологии и оборудване.

Услуги:

    Изработка, ремонт, монтаж и демонтаж на:

– метални конструкции;

– промишлени и енергийни съоръжения и инсталации;

– тръбопроводи и резервоари;

– повдигателни съоръжения;

– машини.

  •     Услуги със строителна механизация: автокранове 70 т. и 40 т., кулокранове и автовишки до 23 м.
  •     Полагане на антикорозионни покрития – бластиране, грундиране и боядисване на метални и бетонни конструкции.
  •     Полагане на огнезащитни бои, алуминизация.
  •     Гражданско и промишлено строителство – изграждане на жилищни кооперации, фундаменти, бетонови настилки, зидарски и други довършителни дейности.
  •     Направа на покривни хидроизолации с PVC мембрани и геотекстил. Тенекиджийски дейности по покривни конструкции.

 

НЕРГ ЕООД е строителна компания, която в кратки срокове извършва пълен инженеринг – проектиране, строителство, обследване и ремонт в областта на инфраструктурното, жилищно и промишленото строителство. 

Компанията предлага всички видове услуги свързани с управлението на проекти, закупуването, намирането, поддържането и реновацията на жилищни и промишлени сгради.

АКЗ ЕНЕРГИЯ ООД е фирма, ориентирана към сервизното обслужване и ремонт на енергийни мощности. 

Дружеството изпълнява инвестиционната програма и ремонтните дейности, свързани с изграждане и поддръжка на инсталациите в ТЕЦ на Лукойл Енергия и Газ България на територията на Лукойл Нефтохим Бургас АД.

Интернейшенъл Бургас ЕООД осъществява търговия с антикорозионни покрития в сферата на висококачествени яхтени бои и индустрията.

МАР-2 ЕООД извършва проучване и проектиране,  авторски надзор, идейни и работни проекти, консултантски услуги и услуги по управление на проекти.

АКЗ Инженеринг ЕООД (Сърбия) извършва монтаж на индустриални машини и оборудване.