Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Актив ООД
Актив ООД
Адрес:
гр. Варна, ул. Дунав 5
Телефони:
052660700 , 052660722
Уеб сайт:
E-mail:
activbg@dir.bg
Дейност:
Одит, финансови и счетоводни консултации
Ключови думи:
Актив ООД, Актив, Актив Варна, Одит, финансови консултации, счетоводни консултации, eкспертизи, oценки на активи , oценки на пасиви, Варна, Одит, Финансови и счетоводни консултации, Експертизи, Оценки на активи и пасиви, Симеон Симов, Надя Костова, Бизнес практика Актив ООД, Актив-К, Актив-Чар, Актив-Експо, Актив-Софт, мултидисциплинарната мрежа, одит, финансови, счетоводни консултации, счетоводна информация, издателска дейност, оценки на активи и пасиви, обработка на счетоводна информация, икономическа проблематика, дипломиран експерт-счетоводител, специализирано одиторско предприятие

През месец април 1995 г. е създадено Актив ООД с основна дейност: oдит, финансови и счетоводни консултации, eкспертизи, oценки на активи и пасиви. Основатели на дружеството са Надя Костова и Симеон Симов.

С разширяване на дейността в съответствие с нарастналото търсене на квалифицирана помощ в областта на обработка на счетоводна информация през 1996 г. е създадено Актив-Чар ООД.

С цел пълното обхващане на икономическата проблематика през следващата 1997 г. са създадени Актив-К ООД (преименувано през 2012 г. на Бизнес Практика Актив ООД) и Актив-Експо ООД.

Първото е специализирано в издателската дейност. Дружеството притежава Издателски Идентификатор № 9587/1997 г. Направен е опит да се отговори на нарастналата потребност от актуална икономическа литература в условията на постоянно изменяща се законова рамка.

С цел практическото усвояване на промените в счетоводното законодателство Актив-Експо ООД се насочва към организирането на специализирани образователни курсове, в т.ч. и за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност като дипломирани експерт-счетоводители.

През следващата година дружеството с удостоверение №17/1998 от Министерството на труда и социалната политика, е лицензирано за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

През 1999 г. Актив ООД е регистрирано в Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) като специализирано одиторско предприятие (ДВ. бр.23/1999г.).

През 2003 г. е създадено Актив–Софт ООД. Дружеството е специализирано в областта на информационните технологии и IT решенията.

През месец ноември 2004 г. основният екип на Актив® се настанява в своя офис сграда намираща се на ул. "Дунав" 5, гр. Варна.

В партньорство с немската консултантска фирма АБГ, през 2008 г. е създадено Актив АБГ ООД, съчетаващо в себе си потенциала на Актив® и АБГ. Предлага комплексни решения, изведени при наличие на българо-немски поглед, характеризиращ се едновременно с гъвкавост и точност.

Също през 2008 г. Актив® става член нa мултидисциплинарната мрежа GGI (Geneva Group International) - една от световните водещи мрежи от професионални и независими, счетоводни, одиторски, правни и консултантски фирми, доказано работещи с висококачествени стандарти. Международните независими членове на GGI предоставят на нашите клиенти и партньори достъп до високо качество, обединен опит, глобални пазарни познания и специализирани решения за нуждите на техния национален и международен бизнес.

От началото на 2009 г. Актив® е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN) - мрежа от независими одиторски, счетоводни, правни фирми и такива за данъчно, управленско и финансово консултиране. Членовете на ANN са компании, които работят независимо, но имат една обща цел – да усъвършенстват своя опит в полза на клиентите. Мрежата е посветена на предоставянето на професионални услуги с високо качество, чрез консолидиране на национален експертен и творчески потенциал.

Актив ООД e в списъка на контрольорите и проверителите към Агенцията по вписванията, утвърден със Заповед № РД-01-215 / 12.03.2010 г. на Изпълнителния директор.

За времето от своето учредяване досега, Актив® изведе и ще отстоява в бъдеще своята същност, а именно: “Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса”.