Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Александър Първи ЕООД
Александър Първи ЕООД
Адрес:
Русе, бул. Липник 106
Телефони:
0888711612, 082844774
E-mail:
office@alexparvi.com
Дейност:
Строително монтажни дейности
Ключови думи:
Александър Първи ЕООД, промишлено строителството, жилищно строителството, обществено строителството, водоснабдителни системи, канализационни системи, водоземни кладенци, бункерни помпени станции, Сондажни машини, транспортна техника, земекопна техника, машини, агрегати, ВиК системи, електрически инсталации

АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ ЕООД е бързо развиваща се компания работеща в областта на строителството (промишлено, жилищно, обществено), изграждането на водоснабдителни и канализационни системи, реконструкцията и модернизирането на съществуващи сгради, управлението на строителни проекти, консултиране и качествен контрол в областа на строителството.

Фирмата е първоприемник на Строително Управление Заводски строежи – гр. Русе от 1989 година до 1995 година, като от 1995 година до 2001 година е под името ЕТ Алекс 87 - Севдалин Петров. Съставът на фирмата - технически и управленски, е участвал в изграждането на обекти на бившата СССР (Русия, Украйна, Беларус, Тюмен), в бившата Източна Германия, Полша, Унгария и Румъния. Част от работниците са работили на обекти във Великата социалистическа народна Либийска арабска джамахирия при изграждане на инфраструктурата и обекти от социално значение.

В годините на утвърждаване нашите специалисти са участвали в изграждането на ТЕЦ Русе – Изток, химически завод Гаврил Генов, АЕЦ Козлудуй, Свилоза – град Свищов, Комбинат за Тежко Машиностроене – град Русе, Петролна база – град Русе, първи етап на АЕЦ Белене и много други обекти с промишлено и гражданско значение. В тези години на израстване собственикът на фирмата е групов ръководител на ВиК група.

Новаторството в работата на тази група е сондажното преминаване на пътища, корита на реки, сондирането и потапянето на помпи, както и изгражданетонна бункерни помпени станции, изграждането на мощни пречиствателни станции, направата на големи водоземни кладенци тип Ранеи, магистрални канализации и водопроводи от най-различни тръби с диаметри от 800 мм до 1200 мм.

В години на постоянно израстване и повишаване на качеството на работа, фирмата се утвърди сред лидерите в сферата на строителството и изграждането на ВиК системи. Тази лидерска позиция се базира до голяма степен на следните конкурентни предимства:

Технологията - Бързият ни прогрес се дължи до голяма степен на постоянните инвестиции във високи технологии.

Машинният парк - Сондажни машини, транспортна техника, земекопна техника,  машини и агрегати.

Гъвкавостта и бързата професионална реакция - Александър Първи ЕООД се води от твърди принципи - високо качество на услугите и изпълнение в най-кратки срокове.

Човешкият потенциал - Ние от Александър Първи ЕООД осъзнаваме, че най-ценният ни ресурс са нашите служители. Ето защо, внимателно подбираме, обучаваме и квалифицираме своите специалисти.

Социалната политика - От самото си създаване Александър Първи ЕООД има изградена социална програма. Изпълнението на задължителния пакет социални придобивки е абсолютно безкомпромисно. За нормалното протичане на работния процес в нашата фирма е осигурено всичко необходимо: подходящо работно облекло, задължителни медицински прегледи, разходи за храна, командировки и т.н.

Професионалното развитие на АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ ЕООД се официализира чрез пълноправното членство на фирмата в Камарата на Строителите в България, както и в Индустриалната Камара на Република България.

С решение на Камарата на Строителите в България от 15.12.2008 година АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ ЕООД стана редовен член на Камарата на Строителите в България и получи лиценз за изграждане на строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.

Фирмата е вписана в Централния Професионален Регистър на Строителя с протокол No. 0083 / 15.12.2008 година, като има право да изпълнява следните групи и категории строежи:

ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС
1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС

ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС
2.2 строежи от втора до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС

ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС
3.2 строежи от втора и трета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС

ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС
4.1 строежи от първа до трета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС

В началото на 2009 година фирмата беше регистрирана също и в Индустриалната Камара на Република България.

По отношение на стандартизацията през 2008 година Александър Първи ЕООД успешно въведе система за управление на качество ISO 9001:2000, съгласно с международните стандарти. Също така през 2008 година компанията получи престижната награда за качество от INTERNATIONAL QUALITY CROWN AWARD на бляскава церемония в Лондон.

УСЛУГИ

АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ ЕООД работи в областта на строителството (промишлено, обществено, жилищно), изграждането на водоснабдителни и канализационни системи, реконструкцията и модернизирането на съществуващи сгради, управлението на строителни проекти, консултиране и качествен контрол в областа на строителството. Компанията е активна също и в областта на инвестиционните проекти, включително мащабни проекти от нациоланно значение.

• Промишлено строителство
• Изграждане на ВиК системи
• Изграждане на електрически инсталации
• Системи за газификация и отопление
• Довършителни и ремонтни работи
• Хидро и топло изолация
• Реновиране на сгради
• Интериорно обзавеждане, Врати, Прозорци
• Управление на проекти
• Реконструкция на ВиК системи
• Консултиране и качествен контрол.