Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
АРДАСТРОЙ ЕООД
АРДАСТРОЙ ЕООД
Адрес:
Кърджали, ул. Републиканска 46
Телефони:
036162581, 036162580, 0897805365
Уеб сайт:
E-mail:
ardastroy@abv.bg
Дейност:
Строителство
Ключови думи:
АРДАСТРОЙ ЕООД, АРДАСТРОЙ, Ардастрой, Кърджали, Ардастрой Кърджали, строителна фирма в Кърджали, бетонови разтвори, цементови разтвори, бетонови изделия, метална дограма, метални съоръжения

 

АРДАСТРОЙ ЕООД е фирма в сферата на строителството със седалище в Кърджали на адрес: ул. Републиканска 46

Управител: Танер Садък Емин

 

АРДАСТРОЙ ЕООД е търговско дружество, което осъществява своята дейност на вътрешния пазар с национален обхват. Фирмата има строително производство при пълен вътрешно затворен цикъл на:

- Инжинерингова дейност и маркетинг в областта на жилищното, строителното, промишленото, енергийното, културно - битово и специализираното строителство;

- Проучване, проектиране и изграждане до ключ на обществени, промишлени, търговски, административни и жилищни сгради и бизнес офиси;

- Бизнес оценки на недвижими имоти, машинни съоръжения и обособени обекти.

Фирмата е първата частна строителна фирма в град Кърджали, и към момента вече развива дейността си в цялата страна.

Мисията на фирмата е да разширява гамата на предлаганите продукти и да достига по-голям брой корпоративни и крайни клиенти, но същевременно да отстоява вече утвърдените високи професионални стандарти, цени без конкуренция, кратки срокове на изпълнение, уникален фирмен стил на работа.

Към настоящия момент фирмата реализира проект "Ардастрой" ЕООД - "Конкурентноспособност и развитие чрез технологична модернизация", финансиран от ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика", бюджетна линия 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007. По този проект бе доставено специализирано високотехнологично оборудване: бетонов център и автоматизирана поточна линия за производство на бетонови изделия.

С успешното изпълнение на проекта бе постигната напълно общата му цел - повишаване на конкурентноспособността в "Ардастрой" ЕООД, чрез закупуване на ново висококачествено оборудване и модернизация на управлението. Проектът помогна за разширяването и по нататъшното присъствие на фирмата на строителния пазар. Закупеното оборудване позволи на фирмата да изпълни основните си планове - да отговори на конкурентния натиск и да увеличи своя пазарен дял.