Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Архпро - ПР ООД
Архпро - ПР ООД
Адрес:
Варна, ул. Тодор Икономов 22, ет.2, ап.4
Телефони:
0887600316
E-mail:
i_petar@mail.bg
Дейност:
Проучване, проектиране, консултации
Ключови думи:
Архпро - ПР ООД, Архпро - ПР, Проучване, проектиране, консултации, експертни услуги, градоустройството, Инвестиционното проектиране, Архитектурна дейност
Архпро - ПР ООД

АРХПРО ПР ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано със седалище и адрес на управление град Варна. Основните направления на дейност, в които фирмата се развива са:

- Проучване, проектиране, консултации и експертни услуги в областта на градоустройството
- Инвестиционното проектиране
- Архитектурна дейност

За изпълнението на посочените услуги, компанията е оборудвана с богата материална база и оборудване. 

Фирмата разполага и с екип от кадри, притежаващи необходимата специализация и опит в бранша.