Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Астел ЕООД
Астел ЕООД
Адрес:
София, ул. Ворино 15
Телефони:
029587885 , 029587886, 029587889
Уеб сайт:
E-mail:
office@astelbg.com
Дейност:
Доставка на аналитична апаратура, контролно-измервателна техника и биотехнологично оборудване
Ключови думи:
astel, Астел ЕООД, Астел, аналитична апаратура, измервателна апаратура, лабораторно оборудване, научно оборудване, спектроскопия, спектроскопи, Раман спектрометри, SEM, TEM, електронни микроскопи, анализ на зърно и брашно, изпитване на бетон, изпитване на пътни настилки, аварийни душове, лазери

От създаването си през 1994 г., досега фирма АСТЕЛ се развива с постоянна грижа за подобряване на качеството на своята дейност. През 2007 година започна и процедурата по внедряване на системата за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008. В своята дейност ние винаги сме се водили от потребностите на специалистите в сферата на научните изследвания, лабораторния анализ, технологичния контрол и производството, което доведе и до утвърждаването ни като един от лидерите в тези области. Всички, компании, представлявани от АСТЕЛ за България, са световно известни производители, с високи критерии за качество и са сертифицирани по стандарта ISO 9001:2015. В АСТЕЛ всяко клиентско запитване се проучва, обработва и се предлага решение, което отговаря на заданието и на изискванията за качество и изпълнява напълно предназначението си.
Изграденият към фирмата сервиз за поддръжка на продаденото оборудване затваря цикъла на комплексното обслужване. Внедрената система за контрол на качеството ни дава основание да считаме, че и в бъдеще, дейността ни ще удовлетворява предизвикателствата на прогреса.

Днес АСТЕЛ е сред водещите доставчици на аналитична апаратура, контролно-измервателна техника и биотехнологично оборудване.За наши партньори са привлечени фирми от цял свят, чиято продукция е съобразена с новите приоритети на българската икономика.

 

АСТЕЛ е сред водещите доставчици на аналитична апаратураконтролно-измервателна техника и биотехнологично оборудване. Наши партньори са фирми от цял свят, чиято продукция е съобразена с новите приоритети на Българската икономика.

АСТЕЛ предлага цялостна гама за микроскопски анализ на най-разнообразни обекти и приложения: електронна микроскопия (SEM, TEM) комбинирана с елементен анализ EDS, WDS; атомно силова микроскопия (AFM), микроскопия с Раманов или флуоресцентен контраст, оптична микроскопия. АСТЕЛ предлага спектрометри и комплексни спектроскопски решения за аналитични измервания. Ние сме представител на HORIBA Scientific, която е призната за световен лидер в разработването и производството на Раман  спектрометри, флуорометри, елипсометри, анализатори размера на частици. Предлагаме и пълна гама от вакуумно оборудване от комплексни вакуумни системи на Pfeiffer Vacuum и Oxford Instruments за отлагане на слоеве с използване на химически процеси на отлагане (CVD) или чрез изпарение и разпрашване (PVD) с възможност на окомплектоване с най-разнообразно аналитично оборудване.

Повече информация за предлаганите от нас микроскопи и спектрометри можете да видите тук.
Към фирмата има изграден сервиз, целящ да се поддържа гаранционно и извънгаранционно продадената техника.