Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Строителни материали >
Балканкерамик АД
Балканкерамик АД
Адрес:
Нови Искър 1280, ул. Заводско шосе №52
Телефони:
02/ 991 72 42, 0700 144 07 , 02/ 938 81 92, 02/ 991 84 10
Уеб сайт:
E-mail:
balkanceramic@gmail.com
Дейност:
Производство на бетонни керемиди и аксесоари за цялостно комплексно изграждане на покривни системи
Ключови думи:
елементи за било, вентилираща лента, скоба за капак, улами, снегозадържаща керемида, керемида отдушник, керемида антена, подпокривно фолио, бетонни изделия, оградни блокчета, въздуховоди, елементи за колони, оградни колове, тротоарни плочи, павета, бордюри, керемиди, капаци, покриви, капаци за покрив

Балканкерамик АД се намира на територията на район Нови Искър-София. Фирмата е наследник на Държавен Керамичен Завод - Нови Искър и е собственост на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД.

Оборудван с най-съвременна техника и ползващ най-новите технологии, завода разполага с напълно автоматизирана линия за производство на бетонни керемиди и аксесоари за цялостно комплексно изграждане на покривна система на шведската фирма "АВЕСЕ", както и автоматизирана линия за производство на качествени бетонови изделия на фирмата "AME" Австрия. Продуктите са в съответствие с всички необходими стандарти по БДС, европейски норми и система по качествен контрол ISO 9001-2008
 
Качеството на произвежданите в "БАЛКАНКЕРАМИК" АД покривни системи и бетонни изделия се гарантира от внедрените автоматизирани високотехнологични производствени линии, от високият професионален опит на специалистите и от постоянният строг лабораторен контрол. Рецептурните състави на произвежданите изделия са внедрени от водещи европейски фирми с дългогодишен опит и доказани качества на европейския пазар. Всички те са съобразени със стандартите и изискванията за покривни системи и бетонни изделия. 

Материалите за производство (цимент, пясък, оцветители, химически добавки и др.) се доставят от реномирани производители с доказани качества и се придружават от свидетелства за качество и декларации за съответствие. Независима лаборотория извършва непрекъснато входящ контрол съгласно нормативните документи за качество на материалите, подробно систематизирани и описани в дневници за производствен контрол.
Продуктите на „БАЛКАНКЕРАМИК" АД са предназначени за всякакви сгради, и всякакви климатични условия.


Да създаваме и задържаме клиенти и да произвеждаме висококачествени бетонни изделия като развиваме продуктите си съобразно последните глобални тенденции и изисквания за качество за да затвърдим фирмата като име на пазара.
Балканкерамик АД цели просперитет в дългосрочен план, като за целта: налагане на пазара ясно отличавайки се от конкурентните фирми количествено, качествено и асортиментно поддържа производството на продуктите си проучва и задоволява изискванията и нуждите на настоящите и потенциалните си клиенти разширява максимално влиянието в строителните среди социално, интелектуално развитие на служителите и работниците.