Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Биад С
Биад С
Адрес:
София, ул. Шар планина 59 63
Телефони:
029318116
Уеб сайт:
E-mail:
biad@biad-s.com
Дейност:
Строителство
Ключови думи:
строителство, жилищно строителство, ремонтни дейности, високо строителство, транспортна инфраструктура, промишлени сгради, обществени сгради, сгради, съоражени

Биад С ООД е строителна фирма, създадена през 1993 година. За своята близо двадесет годишна дейност, компанията е построила и извършила строителна дейност на над 380 000 кв.м разгъната застроена площ.

Разполагаме с водещи инженери и технически ръководители с дългогодишен опит в строителството на обекти в сферата на жилищното, културно-битовото, инфраструктурното и индустриалното строителство.

При нас работят висококвалифицирани служители от всички строителни специалности.

Разполагаме също с механизация и възможности да организираме и изпълняваме възложените ни строително - монтажни и ремонтни дейности.

Компанията е участвала в изграждането на редица строителни обекти, реконструкции и ремонтни работи като изпълнител и е проектирала и изградила като предприемач комплекси от жилищни и бизнес сгради.

Вписана е в Централния професионален регистър на строителя, съгласно закона за Камарата на строителите, за изпълнение на строежи по групи и категории, както следва:

Първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения - строежи от първа до пета категория;

Втора група - строежи от транспортната инфраструктура - строежи от първа до четвърта категория;

Трета група - строежи от енергийната инфраструктура - строежи от първа до трета категория;

Четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда - строежи от първа до трега категория.

Фирмата е редовен член на Камарата на строителите в България, а главният изпълнителен директор е нейн председател.

Дружеството е сертифицирано по международни признати стандарти, а именно: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Основната цел на Биад С ООД е да бъде фирма - символ на надеждност, качество и висока култура в областта на строително монтажните и ремонтните дейности.

Политиката на компанията е да усъвършенства системата за управление, за да гарантира нарастване на удовлетвореността на клиентите, като задоволява все по-пълно техните изисквания.

Политиката по качеството, безопасността, здравето и околната среда е равностойна и неизменна част от цялостната политика и стратегия на компанията.

Предлагани услуги:

  • Строителство и предприемачество;
  • Строителство на жилищни и промишлени сгради;
  • Строителство на обществени сгради;
  • Строителство на инфраструктурни проекти;
  • Проектиране на сгради и съоражения;
  • Ремонти дейности;
  • Експертни консултантски услуги в областта на строителството;
  • Менажиране на строителни обекти.