Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
БКС Бъдинстрой АД
БКС Бъдинстрой АД
Адрес:
гр. Видин, ул. Пейо Яворов 1
Телефони:
094601469
Уеб сайт:
E-mail:
bks_vidin@abv.bg
Дейност:
Производство на асфалтови смеси
Ключови думи:
БКС Бъдинстрой АД, Бъдинстрой АД, асфалтови смеси, полагане на асфалтови смеси, производство на бетон, бетонови изделия

„БКС-БЪДИНСТРОЙ” АД разполага със собствена асфалтова база и необходимата съвременна асфалтополагаща техника, както и квалифицирани специалисти за рехабилитация, ремонт, поддържане, ново строителство и основен ремонт на Републиканската и Общинска пътна мрежа, улици и благоустройствени обекти.

В Западна складова зона на гр.Видин се намира производствено-складова база, автотранспорт и строителна механизация, собственост на дружеството. На терена са развити бетоново и варово стопанство и производство на бетонови изделия.

„БКС-БЪДИНСТРОЙ” АД гр.Видин се доказва като коректен партньор с висок професионализъм на кадрите, изключително високо качество на изпълнение, точност, прецизност и срочно спазване на договорните отношения.

Ръководството на БКС БЪДИНСТРОЙ АД съзнава, че съществуването на дружеството, неговата стабилност и просперитет зависят изцяло от неговите заинтересовани страни.

Повишаване доверието и удовлетвореността на всички заинтересовани страни, чрез експертна работа и професионално отношение с внедряване на Интегрирана система за управление /ИСУ/ при производството на строителни продукти, смеси, разтвори и изделия, в съответствие с приложимите нормативни актове, законови и приетите други изисквания за дейността, ще подобри ефективността и финансовите резултати на организацията.

Това ще създаде предпоставка за подобряване на технологичното оборудване, увеличаване на производствените мощности и развитие на организацията като цяло.

БКС БЪДИНСТРОЙ АД е в непрекъснато развитие по отношение степента на качество на своите продукти и услуги в съответствие със законовите и други изисквания за опазване на здравето, безопасността и предотвратяване замърсяването на околната среда по време на работа, както и в съответствие със социално - икономическите потребности и направление за устойчиво развитие на организацията.