Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Строителни материали > Инертни материали > Строителство >
Благоустройствени строежи ЕООД
Благоустройствени строежи ЕООД
Адрес:
Бургас, ул. Иван Боборов No 20
Телефони:
0896698004, 056813226
Уеб сайт:
E-mail:
office@bks-bs.com
Дейност:
строителство
Ключови думи:
Благоустройствени строежи ЕООД, Благоустройствени строежи, БС, Бургас, кариера, саниране

 

Благоустройствени строежи ЕООД – Бургас е Общинска фирма  с адрес на регистрация: гр.Бургас, ул.”Иван Богоров” №20 

 

Фирмата е правоприемник на създаденото през 60-те години СП ”Благоустройство и комунално стопанство” 


Фирма Благоустройствени строежи  ЕООД – Бургас е създадена през 1995г., със 100% Общинско участие след обединяване на СР ”Градско благоустрояване”, „Паркстрой” и район „Механизация”. Тя е изцяло завършена строителна фирма със собствена производствена база за добиване на инертни материали, лаборатория за контрол на качеството на произведените фракции за дълготрайно влагане, собствен машинен парк от тежка строителна механизация и автотранспорт.

Дружеството притежава достатъчно ресурси, професионално подготвени специалисти необходими за изпълнение на следните строителни дейности:

 • Изграждане, ремонт на улици , тротоари и благоустрояване.
 • Асфалтиране и асфалтокърпежи включително с фрезоване на пътни настилки.
 • Поддържане банкети и отводнителни съоръжения.
 • Поддържане и направа на хоризонтална маркировка, както и изграждане на вертикална сигнализация.
 • Изпълнение, ремонт и подмяна на съоръжения свързани с безопастността на движение.
 • С дългогодишен опит в поддържане и ново зелено строителство на паркове, градини, производство и продажба на посадъчен материал, залесяване.
 • Изграждане на детски площадки, вертикална планировка, поддръжка на инфраструктората и зелената система на територията на Община Бургас.
 • Отдаване под наем на сгради и строителна техника.
 • Събаряне на незаконно изградени сгради, павилиони, гаражи.

Основна дейност: 

 • добив и продажба на инертни материали от
  • кариера „Банево”
  • кариера „Каменар”.
 • декоративен разсадник ”10-ти км.” произвежда богат асортимент от декоративни храсти, дървета, контейнерни насъждения.
 • Саниране - през 2016год. Общинска фирма Благоустройствени строежи  ЕООД – Бургасс се включи успешно по Програма: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас“.


Фирма Благоустройствени строежи  ЕООД – Бургас е сертифицирана по ISO: БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO14001:2005, BS OHSAS 18000:2007,