Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Бонев ООД
Бонев ООД
Адрес:
Разград, ул. Витоша 12
Телефони:
084660828, 0887760037
Уеб сайт:
E-mail:
biser_rz@mail.bg
Дейност:
Строителни услуги, Довършителни работи
Ключови думи:
бонев оод разград, топлоизолация Разград, хидроизолация Разград, строителство в Разград, ремонт на сгради, строителна фирма разград, toploizolaciq razgrad, toploizolacia razgrad, stroitestvo razgrad, stroitelni uslugi razgrad, bonev ood razgrad
Бонев ООД

Бонев ООД е дружество регистрирано през 2007 година, с предмет на дейност общо строителство на сгради, изграждане на алеи и паркове, изграждане на кът с беседки и пейки, озеленяване на тревни площи, довършителни строителни работи.

Специализира се в хидро и топлоизолации и разполага с необходимите кадри и техника. Дружеството гарантира високо качество на извършваните дейности при спазване на екологичните изисквания.

Качеството на използваните материали и извършваните услуги поставя дружеството на водеща позиция в региона и го превръща в предпочитан партньор.

Дружеството е пълноправен член на Камарата на строителите на България, за извършване на дейност в групи и категории както следва:

Първа група: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № I - NV 008917 1. 4 строежи от четвърта и пета категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.
Пета група: отделни видове строителни и монтажни работи съгласно позиция Строителство на КИД- 2008: Удостоверение № V - NV 005802.

- Строителство на подземни и наземни релсови пътища;
- Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи;
- Строителство на жилищни и нежилищни сгради;
- Строителство на мостове и тунели;
- Полагане на мазилки;
- Монтаж на дограма и дърводелски работи;
- Боядисване и стъклопоставяне;
- Полагане на облицовки и настилки;
- Покривни работи;
- Други довършителни строителни дейности;

Предлага следните услуги:

Външно строителство:
- Саниране ( частично или цялостно );
- Термоизолация;
- Ремонт на покриви;
- Боядисване на фасади по алпийски способ или от скеле;
- Полагане на хидроизолации;
- Смяна и поставяне на олуци;
- Запълване и ремонт на фуги;
- Почистване и освежаване на фасади.

Вътрешно строителство:
- Поставяне на ламинат, фаянс, теракот и паркет;
- Изграждане на ел. инсталация;
- Извършва всички видове вътрешни ремонти;
- Изкърпване на стени;
- Поставяне на гипсокартон, PVC ламперия, окачен таван;
- Изграждане на ВиК;
- Шпакловане, боядисване, измазване, поставяне на тапети.