Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Боро Теракол
Боро Теракол
Адрес:
Мрамор, ул. Боро 10
Телефони:
070016066, 028923921
Уеб сайт:
E-mail:
boro177@abv.bg
Дейност:
Търговия с строителни материяли
Ключови думи:
Боро теракол, сухи, лепило, теракол, плочки, фаянс, мазилки, шпакловка, боролекс, хидроизолация, топлоизолация, гипс, фугираща, смес, цимент, боя, Boro, dry, adhesive, mixtures, stucco, plaster, ground coat, joint, materials, paint, primers, coatings, teracol

Фирма БОРО е основана през 1991 година с предмет на дейност - производство на сухи строителни смеси: циментови лепи­ла за керамични облицовки, сухи шпакловъчни смеси на циментова и гипсова основа, цветни смеси за запълване фуги на керамични облицовки, мазилки на циментова и гипсова основа и др.

В началото на 1992 година в Патентно ведомство е заявена търговската марка "Теракол®". През 1993 г. фирма "БОРО" получи документ за изключителна собственост върху търговската марка "Теракол®", превърнала се в символ на качественото циментово лепило за керамични облицовки.

Целта на фирмата от самото начало е създаването и производството на хидроизолации, топлоизолации и продукти, идентични по качествени показатели с тези в Германия. Производствените мощности са от водещи немски фирми. Технологичните процеси се управляват от квалифициран персонал с помощта на съвременен високотехнологичен софтуер, което осигурява изве­стното отлично качество на продуктите ни.  

Фирмата разполага с лаборатории за качествен контрол на входящите суровини, материалите и готовите продукти, силно развита е и развойната дейност. Фирмените технолози са обучавани в лаборатории на водещи немски производители на строителни материали.  

В периода 1999-2000 година фирмата започна производство на течни строителни продукти – воднодисперсионни бои (латекси), грундове, лепила, мазилки и добавки.  

Предлаганите  от „Боро“ продукти на българския и външни пазари са широка гама топлоизолации, сухи лепила, добавки, зидарски и фугиращи смеси, мазилки, шпакловки, грундове, латекси и оцветители за тях, хидроизолации, саморазливни подови покрития, саниращи препарати.

Високото качество на нашите продукти, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, опазването на околната среда и предотвратяването на нейното увреждане и спечелване на общественото доверие е персонален ангажимент на всеки член от ръководството, което доведе до въвеждане и сертифициране на Интегрирана система за управление на качеството, опазването на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандартите  ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001.“