Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
БСК - Девня
БСК - Девня
Адрес:
Девня, ул. Мелниците 1
Телефони:
051993364, 051993364, 0884822523
E-mail:
bks_sofia@abv.bg
Дейност:
Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци
Ключови думи:
БКС-ДЕВНЯ, БСК - Девня, Сметосъбиране, сметоизвозване, битови отпадъци, ръчно метене
БСК - Девня

 

 

 

Основната дейност на фирмата на територията на Община Девня е:

  • Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Девня.
  • Транспортиране на строителни отпадъци

„БКС гр. Девня ООД извършва още комунално-битови дейности, като:

  • Пъддържане на хигиената та уличната мрежа и ръчно метене.
  • Поддържане и почистване на канализационни системи, септични ями и дъждоотводнителни шахти.
  • Услуги с тежка и малогабаритна строителна техника.
  • Транспортни услуги.