Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Ванков - Дунев ООД
Ванков - Дунев ООД
Адрес:
Плевен, ул. Жинзифов 6, ет. 1
Телефони:
064800707
Уеб сайт:
E-mail:
o.dunev@vankov-dunev.com
Дейност:
Промишлено и гражданско строителство, изграждане, ремонт и преустройство.
Ключови думи:
ВАНКОВ ДУНЕВ, Ванков - Дунев ООД, Високо строителство, Инфраструктурни проекти, Водопроводи, канализация, Брегоукрепване, Укрепване на изкопи, пилоти, шлицови стени
Ванков - Дунев ООД

Дружеството развива своята дейност в региона и на територията на страната в областта на промишленото и гражданско строителство, изграждане, ремонт и преустройство.

Дружеството е специализирано в строителни, ремонтни и довършителни работи, консервации на фасади, хидроизолации, топлоизолации и сухо строителство.

Голяма част от изградените ни обекти са със социално значение, поради което сме се съобразявали с бюджетните и финансови възможности на Възложителите.

Изпълнените проекти свидетелстват, че „ВАНКОВ – ДУНЕВ” ООД е една от водещите фирми в Централна и Северна България за строителни, ремонтни и довършителни работи.

В процеса на строителство се стремим да влагаме винаги качествени материали и изделия, като същевременно се ръководим и от предпочитанията и изискванията на Възложителя.

Дружеството разполага с необходимата механизация и автотранспорт, обслужващи строителната ни дейност. При наложена необходимост наемаме специализирана или тежка механизация.

На щат са назначени инженерно-технически кадри и строителни специалисти с доказан опит и умения при осъществяване на досегашната ни дейност в строителството.

Дружеството разполага със собствена складова и производствена база, изградена да отговаря на съвременните изисквания и стандарти.

Фирмата е редовен член на Камарата на строителите в България.

В Дружеството е разработена и внедрена Интегрирана система за управление накачеството, здравето и безопасността при работа и околната среда, в съответствие с изискванията на стандарти EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004 като прилагането и поддържането на Интегрираната система за управление е удостоверено със съответните сертификати”. “ВАНКОВ-ДУНЕВ” ООД е вписан в ЦПРС по строежи.