Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Виа План
Виа План
Адрес:
София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.4, офиси 7 и 8
Телефони:
024391551, 024391550
Уеб сайт:
E-mail:
viaplan@viaplan-bg.com
Дейност:
Проектиране на пътища от всички класове
Ключови думи:
Виа План, Проектиране на пътища софия, автомагистрали софия, градски магистрали, Пътни възли, кръстовища, маркировка Виа План, улично осветление, кадастални планове софия
Виа План

ВИА ПЛАН ЕООД, гр.София e учредена на 19.12.1994 година с Решение по фирмено дело No.24042/1994 година на СГС с предмет на дейност: проучване и проектиране на пътни обекти, консултантска дейност и други незабранени от закона дейности. Фирмата се представлява и управлява от инж. Даниела Валентинова Пенева.

Фирмата е специализирана в проектирането на пътни обекти - магистрали, пътища от всички класове, пътни съоръжения, улици, както и проектиране на цялата съпътстваща техническа инфраструктура свързана с новото строителство или реконструкцията на пътните обекти – електрически и съобщителни кабели, водопроводи и канализация, въздушни електропроводи.

ВИА ПЛАН ЕООД има опит и в проектирането на крайпътни обекти и обекти - високо строителство.

Фирма ВИА ПЛАН ЕООД разполага с екип от високо квалифицирани проектанти в областта на транспортното строителство, транспортни съоръжения и конструкции, геодезия и архитектура. Всички те са с лиценз за пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на МРРБ.

В своята многостранна дейност фирмата се подпомага от опитни икономисти и секретар - администратор. За качественото и срочно изпълнение на своята дейност, фирмата разполага със съвременна компютърна и офис техника, геодезическа апаратура и GPS техника.

До настоящият момент във ВИА ПЛАН ЕООД са проектирани около седемстотин км пътища и автомагистрали от Републиканската Пътна Мрежа - рехабилитация и ново строителство по програми финансирани с помоща на Европейския Съюз: Транзитни пътища ІІ и ІІІ; ИСПА; ФАР-Трансгранично сътрудничество и инвестиционната програма на Агенция Пътна Инфраструктура, от които са построени 230 км, а в строителство - 210 км.

Предстои обявяването на търгове за избор на строител на други проектирани обекти, като най значителен от тях е ЛОТ четири на автомагистрала Тракия. По проекти на фирмата са изградени булеварди, улици и кръстовища в Хасково, Кърджали,  София; бензиностанции и други пътни обекти.

През януари 2004 година фирмата получи сертификат DIN EN ISO 9001:2000 за: проектиране на автомагистрали, пътища от всички класове, пътни съоръжения и улици, и цялата съпътстваща техническа инфраструктура, от немската организация за сертифициране ÖHMI EuroCert GmbH.