Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Видекс
Видекс
Адрес:
София, бул. Янко Сакъзов 88
Телефони:
029434990, 029434971
Уеб сайт:
E-mail:
valery.mitkov@gmail.com
Дейност:
Доставка на широка гама качествени взривни материали, собствено производство
Ключови думи:
Търговия с оръжие, Търговия с взривни материали, Охрана на опасни товари, техническо оборудване, Видекс, взривни материали, взривни услуги, София, зривни устройства

ВИДЕКС разполага с високо квалифицирани специалисти и добро техническо оборудване за изпълнение на широк спектър от дейности.

През последните няколко години дружеството се наложи на българския и международните пазари с доставка на широка гама качествени взривни материали, собствено производство.

Дружеството извършва охрана на стопански обекти и транспортни средства, превозващи общоопасни стоки. По този начин ВИДЕКС предлага пълен пакет от услуги за безпроблемно транзитно преминаване на опасни товари и стоки и технологии с възможна двойна употреба на територията на България.

ВИДЕКС разполага с високо специализиран изпълнителски екип за пробиване на взривни дупки и сондажи, зареждане и извършване на взривни работи от всякакъв характер.

Всички тези дейности, съчетани с професионалното отношение на служителите в дружеството допринасят за предоставянето на високо качествена, комплексна услуга на всички наши клиенти.

ВИДЕКС АД произвежда и предлага на българският пазар най-ниските и конкурентни цени взривни вещества и средства за взривяване, като: BB АМОНИТ - 6, ВВ АМОНИТ - 6 ЖВ, ВВ СКАЛЕНИТ, ВВ АНФО - Л, ВВ МЕТАНИТ, ВВ БАЛКАНИТ, ГРАНУЛАТОР, ЛЯТ БУСТЕР ЛБ - 01-450, ЛЯТ БУСТЕР ЛБ-02, ВВ ГДА ЛМ.

Продукцията на дружеството е предназначена за задоволяване потребностите на прахообразни взривни вещества и грубо дисперсни амонити на вътрешния и външен пазар.

В условията на нарастващата конкуренция на пазара ВИДЕКС успя да се наложи на него и да създаде партньорства с водещи фирми в страната и чужбина, от които се роди изграждането на ефективна дистрибуторска мрежа за доставка на качествени и конкурентни стоки не само на балканския полуостров, но и из целия свят.

Стратегията на Видекс е да продължи утвърждаването на доминиращата си роля на пазара на взривни материали, стоки и технологии с възможна двойа употреба и специална продукция, като повишава професионализма в разработването, развитието и продажбата на продуктите, както и непрекъснато да разширява възможностите за подобряване на услугите, предлагани на нашите клиенти, за да може да отговори на предизвикателствата на новото хилядолетие в един глобализиран пазар. 

ВИДЕКС АД произвежда взривни материали, с които задоволява потребностите на повечето рудници и кариери в България.

Продукцията ни намира добър и регулярен пазар в Гърция, Македония, Сърбия, Албания, Грузия, Израел и др.

В дружеството е внедрена и успешно работи система за управление на качеството ISO 9001:2000, а продуктите притежават сертификат за безопастност CE марка, в съответствие с Директива 93/15/ЕЕС на Европейската комисия.

Всички материали притежават сертификати за изследване на типа и за съответствие с типа съгласно Наредба за съществените изисквания и оценка на съответствието на взривни вещества за граждански цели.