Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
ВКТВ ЕООД Велинград
ВКТВ ЕООД Велинград
Адрес:
Велинград ул. Акад. Иван Павлов 1А
Телефони:
035952133, 0885339456
Уеб сайт:
E-mail:
vik_velingrad@mail.bg
Дейност:
Водоснабдителни и канализационни услуги
Ключови думи:
ВКТВ ЕООД Велинград, Водоснабдителни и канализационни услуги, вик услуги, вик, Велинград

ВКТВ ЕООД Велинград предоставя водоснабдителни и канализационни услуги за населението на град Велинград и останалите населени места в общината. Основано на разрешителните за водоползване ние добиваме вода от КИ Клептуза, СД Бистрица за язовир Батак, СД Джаверица за язовир Белмекен, изворите Легоринец - Острец, Сухата лъка и от 2004 година е въведено в експлоатация водохващането в местността Водев чарк.

За град Сърница и другите населени места се ползват местни водоизточници. След като я обработиме за град Велинград през ПСПВ за останалите населени места чрез дезинфекциране я доставяме на над 37 хиляди души. Управляваме и поддържаме мрежите за довеждане и разпределяне на питейна вода и съоръженията.

ВКТВ ЕООД е екологично отговорно дружество. Осъзнаваме ,че дейностите на дружеството оказват влияние върху околната среда и наша отговорност е да управляваме тези дейности така, че да запазим заобикалящата ни природна среда.

ВКТВ ЕООД ежедневно влиза в домовете, офисите и фирмите на 12300 свои абонати чрез услугата водоснабдяване и канализация. Наша отговорност е тази услуга да отговаря на изискванията и нуждите на всички клиенти като същевременно поради изчерпания експлоатационен ресурс и състоянието на перманентна аварийност на ВиК мрежата се остраняват многобройни аварии.

Нашата цел е да продължим и в бъдеще да извършваме дейността по начин които е в интерес на потребителите и не вреди на наличния природен ресурс. За разумното използване на водния ресурс дружеството е разработило и изпълнява стратегия за монтиране водомери на всички потребители.

ВКТВ ЕООД поддържа и експлоатира водоснабдителните и канализационните мрежи на територия с обща площ 803,2 кв.км. 24 населени места и приблизително население 43655 души.

Цени на водата

ВиК Велинград
Текущата тарифа по наредбите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е сбор от:

1.Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 0,56 лв./куб.м 
2.Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,12 лв./куб.м
(В цените не е включен ДДС.)

Посочените по-долу цени са в сила от 01.02.2015 г. съгласно решение на 
ДКЕВР Ц-2/30.01.2015г.

Цена на услугите за битови и приравнени към тях обществени и други потребители.