Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Строителни материали > ВиК и ОВ инсталации >
Водоснабдяване и Канализация ООД - Сливен
Водоснабдяване и Канализация ООД - Сливен
Адрес:
Сливен, ул. 6 Септември 27
Телефони:
044662895, 044623465, 044662825
E-mail:
viksliven@vik.com
Дейност:
Водоснабдяване и канализация
Ключови думи:
Водоснабдяване и Канализация, Сливен, ВиК услуги

Дружество В и К ООД се занимава с канализация, водоснабдяване, пречистване на битови отпадни води, услуги на граждани и фирми, търговска дейност, проектиране и инвеститорски контрол при изграждане на водоснабдителни обекти.

Дружеството се обособява като самостоятелна стопанска единица през 1959 година след новото административно деление на България, при което са преобразувани околийските териториални административни структури и създадени окръжни центрове.

Производствената дейност на дружеството се развива върху територията на общините от Сливенска област – Сливен, Котел, Нова Загора и Твърдица.

В четирите общини обслужвани от В и К ООД Сливен са обхванати общо 106 населени места с население 229 684 души, като в региона няма неводоснабдено населено място. Обслужват се общо 1125 км вътрешна водопроводна мрежа и 755 км външна водопроводна мрежа.

Дружество ВиК ООД Сливен е регистрирано с решение на Сливенски Окръжен Съд по фирмено дело номер 270 от 1989 год.

Предлага следните услуги:

- Откриване на партида;

- Закриване на партида;

- Ползване на прослушвателна апаратура за откриване на скити аварии;

- Отпушване и почистване на канализационната мрежа;

- Промяна на партида;

- Съгласуване на проект;

- Съгласуване на скица.

Основните цели на дружеството към настоящия момент, а и в бъдеще са:

- Осигуряване на нормално водоснабдяване на всички населени места в региона отговарящо на съвременните изисквания;

- Намаляване загубите на вода;

- Подобряване екологичната насоченост на ПСОВ чрез внедряване на нови технологии и доставка на нови съоръжения за пречистване на водите с цел осигуряване пречистване на водата за всички населени места;

- Подмяна на амортизирани тръбни участъци и арматури;

- Райониране на водопроводните мрежи и контрол на водопотреблението в отделните райони чрез използването на високонадеждни измервателни устройства за водни количества;

- Намаляване себестойността на водата;

- Зониране на водопроводните мрежи с цел намаляване на действащите налягания при прилагането на съвременните хидравлични съоръжения;

- Проучват се необходимостите от нови технологии, машини, съоръжения и автоматизация на някои процеси.