Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Строителни материали > ВиК и ОВ инсталации > Грубо строителство >
Водоснабдяване И Канализация - Варна
Водоснабдяване И Канализация - Варна
Адрес:
Варна, ул. Прилеп 33
Телефони:
052502838, 052509999
Уеб сайт:
E-mail:
asu@vikvarna.com
Дейност:
Водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, строителство, проектиране и инженерингова дейност
Ключови думи:
Варна, водоснабдяване, отвеждане, пречистване на отпадъчни води, строителство, проектиране, инженерингова дейност, канализационни мрежи, системи, съоръжения, пречиствателни станци
Водоснабдяване И Канализация - Варна

В и К - Варна ООД
Водоснабдяване и канализация - Варна ООД е стратегическа фирма, която включва в дейността си важни направления - водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, строителство, проектиране и инженерингова дейност. 

Дружеството поддържа, експлоатира и стопанисва водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, съоръжения и пречиствателни станции на територията на Варненска област. Обслужваният район е с население над 468 двеста и двадесет жители, което живее на територията на дванадесет общини с общо сто петдесет и осем населени места.

Във фирмата работят 1 600 специалисти, работници и служители, които обслужват населението във Варненска област. 
ВиК- Варна ООД е дружество с 51% участие на държавата, чрез МРРБ и 49% собственост на общините Аврен, Аксаково, Бяла, Варна,  Вълчи дол, Девня,Ветрино, Дългопол, Провадия и Суворово.

Екипът на ВиК - Варна ООД поддържа и обслужва над 4300 км водоснабдителна мрежа, 1100 км от която е на територията на града. 830 км е изградената канализационна система. Общият брой на сондажите е сто и четири. Водоснабдителните помпени станции са сто и тридесет, канализационните помпени станции - 26, а общата инсталираната мощност на дружеството възлиза на 31 654 киловата. В действие са десет пречиствателни станции за отпадъчни води.
 
Историята – от древността до наши дни

Водопровод от римско време крие древният Одесос

139 – 161 г. от н.е. – В този период от време в древния Одесос (старото име на Варна), е бил изграден първия водопровод. Останки от него са открити през 1851 година, когато при изкопни работи в частен дом е изровен камък с надпис. 

Той е на латински и елински и от него става ясно, че общината на Одиситяните е вкарала вода през нов водопровод. Това се случва по времето на император Цезар Тит Елий Адриан Антонин Август, с военен управител на римската провинция Долна Мизия с главен град Марцианополис (Девня) - Тит Витрасий Полион. 

По-късно във Варна е намерен и друг мраморен отломък с подобен надпис. Открити са и останки от водопровод със стени от ломен камък и червен хоросан до извора Теке Караач. Близо километър от подобно съоръжение е намерено и под песъчливия насип до извора над Карантината. 

Водата стигала да града по глинени тръби - клюнкове или облицовани каменни галерии.
1894 година - Гласуван е закон за благоустрояване на населените места. Три години по-късно започва проучване, проектиране, строителство за водоснабдителните дейности. 

Привличат се чужденци и се правят проучвания за Провадия и Варна. До този момент населението се е снабдявало с вода от градски чешми.
 
В зората на двадесети век се слагат основите на съвременното водоснабдяване
1903 година  - Полага се основния камък на водопровода Харами дере, след обстоен доклад на тогавашния кмет на Варна д-р Пискюлиев, който предварително е проучил опита на София и Пловдив. 
1905 година – Построени са каптаж, водопровод и два резервоара - Горна и Долна зона на първия модерен водопровод, който довежда вода от изворите  Харами дере при с. Слънчево, Соук-солар и Теке-караач край Варна. Подаваната вода е 30л/сек.
През 1904-1914 година за нуждите на първата железница Русе - Варна е построен водопроводът Карабунар. В този период е изготвен първият проект за канализация Варяк.
1906 година - Изготвен е първият проект за канализация Варяк.
1910 година - Провежда се търг за канализация на Варна.
1914 година - Изготвя се генерален план за канализация на града. Проектът Варяк се изоставя и започва строителство на колектори и улични канализации.
1913-1924 година – Водоснабдяват се селищата Вълчи дол, Суворово, Гроздьово, Дългопол, Аксаково, Чернево, Кипра, Игнатиево.
1935 година – Поставя се начало на груповото водоснабдяване - за пръв път се ползват подземни води с помощта на помпени станции. Залага се  водоснабдяването на 152 населени места да стане чрез групиране, или в отделни групи и подгрупи, според местните условия.
1934-36 година – В експлоатация е пуснат Батовският водопровод с общ дебит на каптираната вода 70-90л/сек. Съоръжението е сред големите постижения за своето време, а Варна е сред малкото градове у нас, които се водоснабдяват с помпени станции. По-късно 80% от селищата получават вода по този начин, съотношението е валидно и до днес. Водопроводът е разчетен да задоволява нуждите на града до 1962 година, но бързото му разрастване след 09.09.1944 година изисква допълнително водоснабдяване.
1948 година– Строят се допълнителни шахтови кладенци по поречието на Батовската река. Това дава началото на непрекъснато търсене на водоизточници на питейна вода за града.
1950-1955 година - Започва изграждането на магистрален водопровод Девня-Варна – първи етап. Водата се подава с дебит 300л/сек.
1955 година – Сформира се Окръжна дирекция ВиК. Създават се охранителни зони за каптажите и резервоарите. Благоустрояват се обществените чешми, кладенците и шахтите. Започва разширение на водопроводната мрежа, строят се нови обекти.
 
Години на усилено  строителство на стратегически обекти
1965 година – Изгражда се магистрален водопровод Девня – Варна II етап, с помпена станция Одесос
1965 година - Създава се диспечерската служба на ВиК. 

Двете ВиК предприятия – градското и бюджетното (към Окръжния народен съвет във Варна) се сливат в стопанско предприятие В и К. Доставят се каналопочистващи и каналокопачни машини, разходомери, нивомери, уреди за обеззаразяване на водата. Построени са лаборатория и нова административна сграда.