Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Строителни материали > ВиК и ОВ инсталации >
Водоснабдяване и Канализация - София
Водоснабдяване и Канализация - София
Адрес:
София, ул. Георги Белов 2
Телефони:
029746026, 029745525
Уеб сайт:
E-mail:
office@viksofia.com
Дейност:
Изграждане и експлоатация на водопроводи и канали
Ключови думи:
Водоснабдяване и Канализация ЕООД София, Водоснабдяване и Канализация ЕООД, Водоснабдяване и Канализация София, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД София, ВиК, ВиК София, В и К София, ВиК ЕАД София, ВиК ЕАД, водоснабдяванe, канализация, софия, viksofia, vik, vik sofia, Водоснабдяване и канализация, vodosnabdqvane, kanalizaciq, водомер
Водоснабдяване и Канализация - София

Водоснабдяване и канализация ЕАД – София е еднолично акционерно дружество с общинско имущество. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община, като правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от Столичния общински съвет.

Дружеството има над 100 години опит в изграждане и експлоатация на водопроводи и канали.

ВиК Водоснабдяване и канализация ЕАД – София e член на Камарата на строителите в България.

Водоснабдяване и канализация ЕАД – София осъществява своята дейност, чрез високо квалифициране специалисти инженери, монтажници на В и К инсталации, опитни оператори на машини и транспортни средства, висококвалифицирани стругари и заварчици.

Дружеството е обезпечено технически, като разполага със съвременна специализирана техника, самосвали, изкопни машини, фадроми, помпени агрегати, съоръжения за хоризонтално сондиране, съвременен лицензиран стенд за изпитване на водомери и топломери и др.

Водоснабдяване и канализация ЕАД – София работи в сътрудничество със Софийска вода АД, както и с голяма част от експлоатационните водоснабдителни и канализационни дружества в страната.

Дружеството отговаря на всички изисквания на международните институции за изпълнител и подизпълнител на проекти и програми и е кандидатствало като изпълнител на проекти финансирани по програмата ФАР.

Във Водоснабдяване и канализация ЕАД – София е внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2000, за което е издаден сертификат от öHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.

Дружеството е сертифицирано и работи по условията на тройно Интегрирана система за управление на качество, околна среда и здраве и безопасност при работа: ISO 9001:2008& ISO 14001:2004& OHSAS 18001&2007

Мениджмънтът на дружеството си е поставил за цел да разшири обхвата на дейността и подобри качеството на предлаганите услуги.

Водата е основното благо, което е привлякло човека да се засели на мястото на днешната българска столица преди повече от седем хиляди години. 

Планински води са оросявали изобилно плодородното поле, а животворният горещ извор е създал централното градско ядро на един от вечните градове на Европа и света. 

Римляните - майстори на урбанизма и благоустройството, каптирали през II век минералния извор така добре, че този каптаж бил използван до 1912г. На тях се дължи и улавянето до Бояна на витошки води и довеждането им до крепостните стени на Сердика. 

От там, чрез разпределителни шахти и майсторски изградени глинени водопроводи, водата се насочвала под паважите на всички улици и навлизала в обществени и частни сгради. 

Най-прочутата обществена чешма за минерална вода била изобразена на монета на Сердика - мраморна колона с три чучура във формата на лъвски глави. 

Римските терми, които завинаги определили мястото на градската баня, били изградени като зона за приятен отдих. А резиденция в Сердика на император Константин Велики имала своя отделна баня, украсена с мозайки и мрамор (под днешния хотел Рила).

Нечистите градски води били отвеждани извън крепостта по отлично иззидани канали под паважите на улиците. На места в каменната настилка били изрязани отвори с похлупаци за почистването им. Извън крепостните стени канал-колектор поемал нечистите води и ги извеждал далеч от града.

Това отлично благоустройство било съхранено и поддържано през време на Първото и Второто български царства. След завладяването на града от турците, строежите на джамии нарушили старата правилна улична мрежа, а заедно с нея и водопроводната и канализационната система. 

Повечето софийски махали ползвали обществени чешми и дори били наречени на тях: Мала чешма махала, Баш чешма, Куру чешма, Нова чешма и дp. 

По-уредените домове имали в дворовете си кладенци, които се захранвали от подземните реки в центъра на София. Огромните някога римски терми, вече значително пострадали от земетресения, били преустроени през Средновековието в отделни бани за мъже, за жени, за войници. 

Въведена била практиката за разнасяне на гореща вода по домовете с бъчви, натоварени на каручки. Но софиянци предпочитали да прекарват часове в запарените помещения на любимата им градска баня.