Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Строителни материали > ВиК и ОВ инсталации >
Водоснабдяване И Канализация - Търговище
Водоснабдяване И Канализация - Търговище
Адрес:
Търговище, бул. 29 ти Януари 3
Телефони:
060167560, 060167560
Уеб сайт:
Дейност:
Водоснабдяване и канализация
Ключови думи:
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Търговище, ВИК Търговище, Водоснабдяване и канализация ООД, Търговище
Водоснабдяване И Канализация - Търговище

През 1989 година се създава Общинска фирма “Водоснабдяване и канализация” – Търговище. През месец октомври 1991 година Общинската фирма е преобразувана в Еднолично дружество с ограничена отговорност “Водоснабдяване и канализация”, което на 20 декември 1997 година е пререгистрирано в Дружество с ограничена отговорност “Водоснабдяване и канализация” – Търговище с район на действие Търговищка, Антоновска и Омуртагска общини.

Извършено е първото каптиране на вода и довеждането й до градската градина. На 14 юли 1898 година за градски инженер е назначен Паул (Пол) Фурлани от Цариград, който изработва проекта за водохващането и водопровода от извори край града до градската градина. На 16 ноември са доставени тръбите за водопровода и през същата 1898 година проектът е осъществен. Според отчетния доклад на Шуменския окръжен управител за 1901/1902 година.

Инж. Станишев изготвя “Проект за водоснабдяването на Ески Джумая”, който е одобрен през м. авг. 1904 година и реализиран през 1905 година. Каптирани са изворите в м. “Калинова” и “Долапите”. На 16 ноември 1905 година с водосвет в градската градина, официално е отпразнувано завършването на водопроводната мрежа.