Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Строителни материали > ВиК и ОВ инсталации > Грубо строителство >
Водоснабдяване И Канализация - Хасково
Водоснабдяване И Канализация - Хасково
Адрес:
Хасково, ул.Сакар 2
Телефони:
038501610
Уеб сайт:
E-mail:
office@vik.haskovo.com
Дейност:
Водоснабдяване И Канализация
Ключови думи:
Водоснабдяване И Канализация, Хасково, ВиК, вик, вик хасково, хасково, вода, сметка за вода, проверка на с метка
Водоснабдяване И Канализация - Хасково

Като начало на водоснабдяването може да се посочи 1891 година, когато проф. Стефан Бончев прави геоложки и хидроложки изследвания на Хасковски окръг. Тези проучвания той излага като дисертация, публикувана в годишниците на геоложката служба на Виена.

До 1903 година градът се е водоснабдявал гравитачно от извора пред у-ще Кирил и Методий чрез водопровод от глинени тръби захранващ 8 чешми разположени в коритото на река. Хасковска и 1 каптаж в Акбунар подаващ вода на Пожарната команда.
През 1903 година общината използва първия приток на бежанци и успява да измоли правителството за средства за водоснабдяването на бежанските квартали Тракийски и Македонски от каптажите в Акбунар. 

Това става с глинени тръби и 26 чешми разположени по бреговете на Акбунар.
През 1914 година комисия, начело с геолога Георги Бончев, прави обстоен оглед на съществуващото водоснабдяване и предлага да се намалят загубите на вода като се подменят глинените тръби с железни. Още същата година тръбите се подменят.

След Първата световна война, усилията на общината се насочват към проучвания за модерно водоснабдяване. През 1924 година и 1927 година берлинската фирма Давид Крове прави проучване за гравитачно водоснабдяване от Минерални бани и сондажи в местността Паша чаир.

През 1927 г. Хасковското окръжно водоснабдително бюро (ХОВБ) започва сондажни проучвания в очертанията на с. Узунджово. През 1928 -1930 година геолога Петър Гочев прави проучвания в гр. Хасково. В 1930 година инж. Жаблински от техническата служба на общината прави 13 сондажа на залата от град Хасково.

През 1931 година Община Хасково се снабдява с ръчна сонда за средно дълбоки сондажи. Първият сондаж е в Градската градина с дълбочина 19,50 м. и пиезометрично ниво 26см над терена (самоизлив).

През 1932 година инж. Турянски от техническата служба на общината прави 2 сондажа в участък Запад с едноседмични водочерпения.

През 1933 година започва активна кореспонденция между кмета Иван Мишков, окръжния лекар и Стайко Стайков, началник на Хасковското окръжно водоснабдително бюро, от една страна и инж. Щерю Дамов, началник на Бюро водоснабдяване и канализация, при Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството и инж. Коста Печатаров от Дирекция на народното здраве. 

Тази кореспонденция и експертните проучвания на място са подготвителните работи за модерното водоснабдяване на град Хасково.
През 1936 година инж. Тунджаров прави работен проект и на 21.09.1936 година се прави търг с тайна конкуренция на 30.09.1936 година на извънредно заседание на общината се одобрява търга и се обявява за изпълнител пловдивския филиал на Давид Грове с технически ръководител арх. Я. Арнаудов.
На 03.02.1938 година се прави привременно приемане на обекта, който съдържа водопроводна мрежа, резервоар ниска зона 900 м3 и главна помпена станция (791 хлв.).

Окончателното приемане на обекта е на 06.02.1939 година на основание изтичането на едно годишния гаранционен срок.
Съвременното ВиК се основава през 1956 година като управлявало само селата. Градските водоснабдявания се експлоатират от Комуналните стопанства.

През 1963 година се създават окръжните предприятия ВиК, които обединяват селата и градовете.
Архитекти на водоснабдяването на град Хасково и окръга са инж. Широков, инж.Лафчев, инж. Хилендаров и инж. Панушев.