Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Строителни материали > ВиК и ОВ инсталации >
Водоснабдяване и Kанализация Перник
Водоснабдяване и Kанализация Перник
Адрес:
Перник, ул. Средец 11
Телефони:
076649815
Уеб сайт:
E-mail:
vik_pernik@abv.bg
Дейност:
Водоснабдяване и канализация
Ключови думи:
ВИК Перник, Водоснабдяване и Канализация, Перник

Водоснабдяване и канализация” ООД Перник обслужва 82 066 броя потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 4006 броя са юридически лица и 78 060 броя физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 броя Общият брой на населението в региона, обслужван от “ Водоснабдяване и  канализация” ООД Перник е 131 930 души , а общият брой население, ползващо водоснабдителни услуги е 129 624 души.

Стратегическата цел на “Водоснабдяване и канализация” ООД Перник е непрекъснато и все по-пълно задоволяване на потребителите /абонатите/ от общините Перник, Радомир, Брезник, Трън и Земен с качествени водопроводни и канализационни услуги на достъпни цени и едновременно с това да отговори на очакванията от икономически заинтересованите страни – собственици и работници на Дружеството. 

Постигането на стратегическата цел е постоянен стремеж на Дружеството за подобряване и усъвършенстване на производствената и управленска дейност в пазарните условия, за задоволяване непрекъснато растящите изисквания на потребителите към водоснабдителните и канализационните услуги. Отчитането на реализацията на стратегическата цел ще се извършва ежегодно до 30 април на 2010 година, 2011 година, 2012 година и 2013 година. При съществени промени на пазарните условия или структурни промени в Дружеството, отчитането на реализацията на стратегическата цел ще се извършва до края на текущия месец след всяко отчетно тримесечие.