Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Строителство > Промишлено строителство >
Водоснабдяване И Kанализация Стара Загора
Водоснабдяване И Kанализация Стара Загора
Адрес:
Стара Загора, ул. Хисто Ботев 62
Телефони:
042601096, 042251728
Уеб сайт:
E-mail:
secretary@wik-stz.com
Дейност:
Водоснабдяване и канализация
Ключови думи:
Водоснабдяване и канализация, Стара Загора, вик Стара Загора, вик, вик услуги, канализации

Водоснабдяване и канализация ЕООД град Стара Загора  осигурява питейно водоснабдяване, отвеждането и пречистването на отпадни води на селищата в Старозагорска област и община Тополовград. 

Дружеството поддържа и експлоатира водоснабдителните системи на 202 населени места с население 370 962 жители /99.65% от населението/.

Производствените процеси в основните му дейности са в значителна степен автоматизирани чрез внедрена телесигнализация и диспечеризация. При подмяна на външни водопроводи и реконструкцията на вътрешните водопроводни мрежи успешно се влагат тръби от полиетилен висока плътност.
Дружеството подава вода на 5 780 промишлени и обществени абонати и 185 000 абоната от населението.

Освен основната си дейност дружеството извършва:

- полагане на тръбопроводи ПЕВП  тръби
- профилактика на канализации с каналочистачна техника
- обследване на  улични водопроводи с хидроакустична техника, термо-камера и гео-радар.
- пълна инженерингова дейност на високо професионално ниво

Дружеството разполага с:
- Водомерно стопанство – предлага услугите монтаж и ремонт на водомери.
- Изпитвателна лаборатория Води за изследване на отпадъчните и питейни води (химични и микробиологични показатели), тече процедура по внедряване на ISO 17025 и акредитиране на лабораторията.
- съвременна техника и механизация

В и К ЕООД - Стара Загора експлоатира:

• Водоизточници - 448 броя
• Водоеми - 324 броя
• Помпени станции - инсталирана мощност - 17 761 квч
• Работни помпени агрегати - 484 бр.
• Резервни помпени агрегати - 224 бр.
• Собствени трансформатори - 88 бр.
• Хидрофори за жилищни блокове - 108 бр.
• Водопроводни мрежи, с обща дължина 3 343 километра, в това число вътрешна водопроводна мрежа - 2 139 км.

От 2014 г. Дружеството има регистрация в Камарата на строителите за извършване на строителна дейност на обекти І-ІV-та група и обекти V-та група 

С цел улесняване на своите клиенти, ВиК ЕООД Стара Загора вече предлага следните услуги: 

 - Проектиране на сградни водопроводни и канализационни отклонения и улични водопроводни и канализационни мрежи
 - Изграждане на сградни водопроводни и канализационни отклонения
 - Изграждане на улични водопроводни и канализационни мрежи

 
Услугите предлагани за улеснение на клиентите са бързи, професионално и качествено изпълнени, с гаранция на вложените материали.

Заплащането се извършва на базата на изготвена оферта от ВиК ЕООД - Стара Загора при предоставени изходни данни от заявителя.

Изготвените ВиК проекти и последващото изграждане на обекти се извършва от високо квалифицирани специалисти с богат опит.