Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Водоснабдяване И Kанализация - Видин
Водоснабдяване И Kанализация - Видин
Адрес:
Видин, ул. Широка 18
Телефони:
094601078, 094988066
Уеб сайт:
E-mail:
office@vik-vidin.com
Дейност:
Водоснабдяване и канализация
Ключови думи:
Водоснабдяване, канализация, град Видин, вик, вик услуги, Водоснабдяване И Kанализация - Видин, вик видин

Водоснабдяване и канализация ЕООД – Видин, е търговско дружество, регистрирано със 100% държавно участие. Предмет на дейност на дружеството е водоснабдяване, кана-лизация и инженерингови услуги.
 
Предприятието е създадено през 1959 година с 12 души персонал и директор Съло Даков, с цел поддръжка на водопроводната мрежа в гр.Видин. Началото на водоснабдяването на града е положено през 1938год. от кмета на града доктор Бърни Бончев, с изграждането на водопровод с австрийски чугунени тръби от два шахтови кладенеца при ПС”Кос”.

В началото към града са подавани 40 л/сек. Тогава е построена и водопроводната мрежа по няколко основни улици – по проект на инж.Василев.
 
Високата квалификация на персонала и неговата отговорност при изпълнение на задълженията са основна предпоставка за изпълнение мисията на фирмата – непрекъснато подаване на вода до абонатите с необходимото налягане и качество, отговарящо на БДС. Фирмата поддържа 1680 км. водопроводна и 68 км. канализационна мрежи. В активите на дружеството има 68 водоснабдителни помпени станции и 3 канализационни, 111 водоизточници и 147 резервоара. От 128 водоснабдени населени места, 3-5 са на сезонен режим в зависимост от дебитите на водоизточниците.
 
В дружеството освен отстраняването на авариите по водопроводната и канализационна мрежа, се извършва проверка, ремонт, продажба и монтаж на водомери, инженерингови услуги, ремонт на инсталации в сградите на абонатите, отпушване на канализационни отклонения. Извършва се химически анализ на водоизточниците, а микробиологичният контрол в възложен на лабораторията на ХЕИ.