Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
В и К Бебреш ЕООД
В и К Бебреш ЕООД
Адрес:
Гр.Ботевград, ул. Цар Иван Шишман 27
Телефони:
0723/66581,
Уеб сайт:
E-mail:
vikbebresh@abv.bg
Дейност:
В и К
Ключови думи:
В и К Бебреш ЕООД, Водоснабдяване и канализация, вик бебреш, водоснабдяване, канализации, водопровод, бебреш

 

В и К Бебреш ЕООД - гр.Ботевград е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % общинска собственост, 

 

Дружеството се ръководи от управител: Цветозар Петров Гаврилов.

Седалище на управление: Гр.Ботевград 2140; Ул. “Цар Иван Шишман” №27;

Предмет на дейност:  водоснабдяване, организиране, провеждане и контрол по експлоатация и изграждане на водопроводните и канализационните мрежи и съоръжения и пречистване на отпадъчни води, В и К услуги на населението.

В и К Бебреш ЕООД  извършва  проектиране, строителство , строително - монтажни услуги.