Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Строителство > Пътно строителство >
Гарантстрой Комплект АД
Гарантстрой Комплект АД
Адрес:
София, ул. Природа 4
Телефони:
029581237, 028591192
Уеб сайт:
E-mail:
office@garantstroybg.com
Дейност:
Строителство
Ключови думи:
Гарантстрой Комплект АД, пътно строителство, пътища, асфалт, асфалтиране, гарант, строй, гарантстрой, гарант строй, изкоп, безизкопни, насип, инфраструктура, ВиК, водопровод, канал, пътни машини, пътно строителни, асфалто производство, ремонт

Фирма “ГАРАНТСТРОЙ комплект” АД е специализирана в инфраструктурното строителство.

Фирмата е утвърден и търсен партньор на българския пазар, поемащ изцяло отговорност пред Клиентите за срок, качество и цена на строителните и ремонтните работи.

“ГАРАНТСТРОЙ комплект” АД е специализирана в следните области:

  • транспортна инфраструктура - пътища, улици, тротоари и алеи;
  • вертикални планировки, озеленяване и благоустройство;
  • водоснабдителни, водопроводни и канализационни мрежи;
  • изграждане на топлопреносни мрежи;
  • отдаване под наем на специализирана механизация и самосвали.

текущ ремонт,зимно поддържане и възстановителни работи на пътни обекти;

Ние от “ГАРАНТСТРОЙ комплект” АД, като си даваме сметка, че нашите клиенти са основния двигател на развитието на дейността на нашето дружество, си поставяме като основна цел непрекъснато и все по-пълно да удовлетворяваме нуждите и очакванията на нашите клиенти. Това постигаме като:

  • Управляваме процесите в съответствие с нашата интегрирана система за управление на качеството, основана на изискванията на стандартите ISO 9001 : 2008 и BS OHSAS 18001:2007. Строго съблюдаваме националните и международни нормативни изисквания за безопасност при извършване на строителство
  • Подбираме нашите доставчици като спазваме стриктно предварително заложените критерии за качество и безопасност и се стремим да изграждаме партньорски взаимоотношения с тях. Поддържаме своята компетентност на ниво, подходящо за изпълнение на изискванията към нашите продукти и услуги.
  • Въвеждаме процесноориентирания подход в осъществяването на дейностите на нашето дружество, за по-ефикасно наблюдение и измерване на нашите постижения
  • Провеждаме мерки за непрекъснато подобряване на процесите, интегрираната система за управление чрез прилагане на постулатите на цикъла "планиране, осъществяване, проверка и действие".
  • За да постигнем значително развитие в посока на удовлетворяване на нашите клиенти, ние си поставяме конкретни цели, които са предмет на ежегоден преглед за ефикасност.


Благодарение на оптимизираната организационна структура, наличието на ясно дефинирани оперативни, информационни и контролни процеси и внедрени процедури по примера на най-добрите установени практики в световен мащаб, всички ние в “ГАРАНТСТРОЙ комплект” АД се гордеем със способността си да представим точното решение за всеки обект на базата на нашия специализиран опит и да предоставяме услуги с неизменно високо качество.

Очакваното от възложителя качество на услугата се формира на всеки етап от изпълнение на проекта – от подбора на най-добрите екипи до прегледа на извършената работа от тях по всеки един момент на проекта и се гарантира от ангажираността ни в съответствие с въведената интегрирана система.

Много важна част от нашата стратегия е внедряване и управлението на BS OHSAS 18001:2007(система за управление на здравословни и безопасни условия на труд). Нашата цел е да се усъвършенстваме и подобрим здравето и безопасността при работа. Със сертификацията по BS OHSAS 18001:2007 демонстрираме ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки.