Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Гарант 90 - Цонев и СИЕ ООД
Гарант 90 - Цонев и СИЕ ООД
Адрес:
Враца, ул. 28-ми Октомври 32
Телефони:
092661545
Уеб сайт:
E-mail:
garant90@abv.bg
Дейност:
Инфраструктурно, високо и промишлено строителство
Ключови думи:
Гарант 90 - Цонев и СИЕ ООД, ГАРАНТ 90-ЦОНЕВ И СИЕ ООД, ООД, Гарант 90 Цонев и сие ООД, инфраструктурно строителство, пътно строителство, ВиК, вертикални планировки, изкопни работи, укрепване на свлачища, жилищно строителство, промишлено строителство, инертни материали, асфалтови смеси, бетонови изделия, асфалтиране, ремонт, бетонов възел, тротоарни плочи, Гарант 90, високо строителство, строително производство, инфраструктурно производство, асвалтова база, гарант 90 враца, пътни съоражения, пътища, канални мрежи
Гарант 90 - Цонев и СИЕ ООД

Фирма Гарант 90-Цонев и СИЕ ООД е с местоположение град Враца. Компанията развива своята основна икономическа дейност в сферата на: инфраструктурно, високо и промишлено строителство.


Гарант 90-Цонев и СИЕ ООД произвежда инертни материали, асфалтови смеси, бетонови изделия и абразиви за песъкостроене.


Зад гърба си компанията има натрупан над 20 годишен стаж, и е успяла да създаде екип от добри професионалисти, който изпълнява поетите поръчки с висока прецизност, в срок и с отлично качество.
Дружеството членува в Камарата на строителите в България и е вписано в Централния професионален регистър на строителя.


Фирмата изпълнява своите дейности, разделени в три основни направления :

 

  • Инфраструктурно строителство:

- Дружеството извършва строителство и ремонт на пътища и пътни съоръжения, улици, вертикални планировки, водопроводни и канални мрежи и съоръжения към тях.
Високо строителство:

- Компанията извършва строителство и ремонт на промишлени, жилищни и обществени сгради.

 

  • Строително производство:

- Гарант 90-Цонев и СИЕ ООД се занимава с добив и преработка на инертни материали, производство на асфалтобетонни и циментобетонни смеси, бетонови изделия и абразиви за песъкостроене.


Компанията Гарант 90-Цонев и СИЕ ООД има на разположение собствена кариера за инертни материали трошачно-сортировъчни инсталации, асфалтова база и бетонов център, което осигурява конкурентоспособност, независимост на пазара и висококачествени крайни резултати на поръчките.

Фирмата има внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2000, което гарантира за отличното изпълнени на предлаганите услугите.
Натрупаният богат опит, изградената безупречна репутация и съвременната производствена база ни помогна да се наложим в бранша и ни дава сили и смелост да се изправим пред големите предизвикателствата на повече мащабни проекти.