Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Геозащита Варна ЕООД
Геозащита Варна ЕООД
Адрес:
Варна, Западна Промишлена зона
Телефони:
052746151
Уеб сайт:
E-mail:
geoz_vn@mail.bg
Дейност:
Изследователска дейност, геодезически изследвания.
Ключови думи:
Геозащита Варна, Геозащита Варна ЕООД, Изследователска дейност, геодезически изследвания, геодезия варна, противоабразивни системи, брегоукрепвателна дейност, хоризонтални сондажи, геофизични измервания, инклинометрия
Геозащита Варна ЕООД

Проучване, проектиране, инвестиционно строителство и експлоатация на противосвлачащни противоабразивни системи и съоръжения. 

Традиции и принос в природозащитната и брегоукрепвателната дейност в страната.

Иновации и патенти: 20 изобретения нови конструктивни елементи и технологии. 

Брегозащитни съоръжения, математическо моделиране, хоризонтални сондажи. 

Високоточни геодезични и геофизични измервания, инклинометрия и др.