Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Геоинжинеринг-Виделина Попова
Геоинжинеринг-Виделина Попова
Адрес:
Бургас, ул. Болярска №11
Телефони:
0888628468, 056813322, 0886729434
Уеб сайт:
E-mail:
geoengineering@mail.bg
Дейност:
геоложки проучвания
Ключови думи:
Геоинжинеринг - Виделина Попова, Геоинжинеринг-Виделина Попова, Геоинжинеринг, Виделина Попова, геоложки проучвания, строителни материали, хидрогеоложки проучвания.

ГЕОИНЖИНЕРИНГ - ВИДЕЛИНА ПОПОВА е основана през 1993г. в гр. Бургас от инж. Георги Василев Василев-Геолог с пълна проектанска правоспособност и водещ експерт в геоложките и хидрогеоложките проучвания.

Геоинжинеринг – Виделина Попова е дружество, което се занимава с геоложки проучвания за откриване на строителни материали в град Бургас.

Предмет на дейност:  проучвателни и проектански дейности в областта на геологията, геофизиката и хидрогеологията.

Основна цел: изготвянето на проекти, удовлетворяващи изискванията на клиентите,като се спазват всички действуващи национални и европейски нормативни документи и съвременни инженерингови методи и технологии.

Услуги:

  • Изготвяне на инженерно-геоложки доклади, заключения и становища.
  • Изработване отвори за наливни пилоти, хоризонтално сондиране.
  • Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания
  • Монтаж на фундаментни винтове Krinner