Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Делфин Проект Екотехника ООД
Делфин Проект Екотехника ООД
Адрес:
София, ул. Тимок 4, ет. 6
Телефони:
029319855
Уеб сайт:
E-mail:
delphineco@aster.net
Дейност:
Пречистване на питейни, битови и промишлени отпадъчни води
Ключови думи:
Делфин Проект Екотехника ООД, вик, вик проектиране, пречистване на води, третиране на утайки, системи за напояване, инженеринг, ПСОВ, МПСОВ, пречиствателни станции, водоснабдителни системи, канализационни системи, канализационни съоръжения, проектен контрол, въвеждане в експлоатация, биотехнологии

Делфин Проект Екотехника ООД е независимо българо-немско инженерно консултантско дружество, което развива своята дейност в сферата на пречистване на питейни, битови и промишлени отпадъчни води от 2000 година.

Офисът на дружеството се намира в София и в него работят, както инженери-технолози по пречистване на води, така и инженер-химици и строителни инженери.

Фирмата разполага и с технически персонал от експерти, необходими за цялостно работно проектиране по всички части – технологична, машинна, архитектурна, конструктивна, електро, КИП и А, ВК, ОВ и т.н.