Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
ДЖИ ТИ АЙ 2008 ЕООД
ДЖИ ТИ АЙ 2008 ЕООД
Адрес:
София,ул. Христина Морфова 35
Телефони:
0876057999
Уеб сайт:
E-mail:
office@gti2008.com
Дейност:
строителство
Ключови думи:
ДЖИ ТИ АЙ 2008 ЕООД, ДЖИ, ТИ АЙ, строителство, пътно строителство

 

ДЖИ ТИ АЙ 2008 ЕООД е регистрирано през 2008г. в гр.София на адрес: ул. Христина Морфова 35

 

 

Предмет на дейност:  производство на асфалтови смеси и битумни емулсии, строителство и ремонт на пътища и съоръжения от уличната и пътна инфраструктура, високо строителство, ВиК и хидротехнически съоръжения, изграждане и ремонт на ел.инсталации.

Дружеството е специализирано в изготвянето на проекти, строителство и реконструкция на пътища, производство на асфалтови смеси и битумни емулсии.

ДЖИ ТИ АЙ 2008 ЕООД може да изпълни проектиране и комплексно пътно строителство при гарантирано качество на изпълнението.

ДЖИ ТИ АЙ 2008 ЕООД разполага с материална и техническа база, както и с квалифициран инженерен персонал за осъществяване на дейността си.

Дружеството притежава модулна асфалтосмесителна инсталация, инсталация за производство на битумна емулсия. Квалифицираният екип на дружеството участва в проектирането, както и в изпълнението на множество обекти, част от които финансирани по Европейски програми.