Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Строителство >
ДЗЗД Хайдушко Кладенче
ДЗЗД Хайдушко Кладенче
Адрес:
Пловдив, ул. Александър Стамболийски 34
Телефони:
0885051028
Уеб сайт:
E-mail:
stroyinvestgroup@abv.bg
Отрасъл:
Дейност:
строителство
Ключови думи:
ДЗЗД Хайдушко Кладенче, ДЗЗД, Хайдушко Кладенче, строителство на хидротехнически съоръжения, хидротехнически съоръжения, строително-монтажни работи, яз. Хайдушко кладенче, язовир, басейн, строителство

ДЗЗД Хайдушко Кладенче е фирма в сферата на строителството със седалище в Пловдив на адрес: ул. Александър Стамболийски 34.

Основна дейност: строителство на хидротехнически съоръжения.

ДЗЗД Хайдушко Кладенче предлага строително-монтажни работи.

Отговаря за възстановяването и укрепването на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея.

Цели се минимизирато на риска от скъсване на стената със свързаните с това изключително опасни последици. Вследствие на изпълнените мерки, язовира ще може да изпълнява нормалните си функции като регулиращо съоръжение, като водна площ и акумулиращ басейн за водоползване.

С изпълнението на проектното предложение ще се повиши защитата на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и инфраструктурата от наводнения.