Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Диамант БГ ЕООД
Диамант БГ ЕООД
Адрес:
Русе, бул. Любен Каравелов 11
Телефони:
0879992427
Уеб сайт:
E-mail:
yorgov@diamant.bg
Дейност:
Обследване на сгради по енергийна ефективност
Ключови думи:
Диамант БГ ЕООД, Диамант БГ, Диамант, енергийна ефективност, сгради енергийна ефективност, диамант, агенция, енергийна, ефективност, обследване, сертифициране, сгради, публичен, регистър, консултции, измервателна, апаратура

Фирма “ДИАМАНТ БГ” ЕООД – е лицензирана от Агенцията за енергийна ефективност за обследване и сертифициране на сгради и е вписана в публичния регистър на лицата извършващи обследване и сертифициране на сгради с удостоверение № 0177 / 20.10.2009 г.

Организацията разполага с квалифицани кадри /топлоинженери, строителни инженери, електроинженери и икономисти/ с опит в областта на енергийната ефективност. В наличност е най - модерната специализирана измервателна апаратура необходима за обследване на сгради по енергийна ефективност.

Нашият екип ще откликне за консултации или разрешеване на проблеми в сферата на енергийната ефективност.

Подобряване на енергийната ефективност е една от главните цели на България. На първо място за да направи икономиката си конкурентно способна спрямо западните икономики и на второ място за да изпълни поетите ангажименти към ЕС за намаляване на вредните емисии изхвърляни в атмосферата.

Понижаване на енергопотреблението с помощта на точни методи за спестяване на енергия е една от главните цели на Енергийната стратегия на Република България. За постигане на индикативните цели е взето под внимание големия потенциал за икономия, който има сградния фонд в страната ни.

Освен да Ви запознаем с предлаганите от нас услуги на сайта още ще намерите всички материали за законовата рамка, връзки със съответните органи и най – важните понятия свързни с енергийната ефективност.