Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Димитър Петров Александров - гр. Варна
Димитър Петров Александров - гр. Варна
Адрес:
гр. Варна
Телефони:
0888512742
E-mail:
Дейност:
Проектант - ВИК-ПАБ
Ключови думи:
Димитър Петръв Александров - гр. Варна, Димитър Петръв Александров, Димитър Петръв Александров проектант, Изготвяне на ВиК проект за сградни инсталации, жилищни сгради, офиси, хотели, производствени сгради, уличен водопровод и канал, външи ВиК връзки
Димитър Петров Александров - гр. Варна

Димитър Петров Александров  е проектант от град Варна.

Основната дейност на Димитър Петров Александров е изготвяне на ВиК проект (Водоснабдяване и Канализация) във всички проектни фази на инвестиционното ВиК проектиране, както и предоставяне на консултантски услуги в сверата на ВиК проектиране и строителство.

Димитър Петров Александров  има опит в проектирането на вътрешнo-сградни ВиК мрежи за различни обекти:

  •      жилищни сгради
  •      сгради със смесено предназначение
  •      производствени сгради
  •      хотели
  •      противопожарни (спринклерни и дренчерни) инсталации на сгради

Проектирането на:

  •      сградно водопроводно отклонение
  •      сградно канализационно отклонение
  •      уличен водопровод и уличен канал за населени места
  •      пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ).
  •      съгласуване на инвестиционни ВиК проекти със съответните одобряващи инстанции