Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД
Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД
Адрес:
София, ул. Димитър Манов 10, административна сграда
Телефони:
028133577, 028133519
Уеб сайт:
E-mail:
sofia_office@dietsmann.com
Дейност:
Енергетика
Ключови думи:
Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД, Дитсманн Енергоремонт , Енергетика, София, Монтажни услуги, Инженеринг и Проектиране, Ремонти, Ремонт, Строителство, рехабилитация на енергийни мощности, реконструкция на енергийни мощности, модернизация на енергийни мощности , изграждане на енергийни мощности

Дитсманн Енергоремонт е най-голямата структура в България, специализирана в рехабилитация, реконструкция, модернизация и изграждане на енергийните мощности в топлоелектрически, топлофикационни, водни и атомни централи, съоръжения в газово нефтената, химическата и минната промишленост и транспортната инфраструктура, в проектиране, производство, доставка, строителство и монтаж на енергетично оборудване и метални конструкции за тях, както и в контрол и определяне ресурса на метала. Холдингът разполага със собствени производствени бази, разположени върху над 60 хил. кв. м. застроена площ на повече от 400 декара в близост до енергийните обекти на страната, подемна и транспортна техника. Базите отговарят на всички съвременни технологични изисквания, оборудвани са с уникални металообработващи машини и заваръчна техника, автоматизирани линии за производство на метални конструкции и контролна апаратура.

Услугите по ремонт и поддръжка на съоръженията са добра и стабилна основа за растежа на холдинга през последните години, който благодарение на богатия опит и висококвалифицирани специалисти навлезе в нови дейности. Той системно и трайно разширява своето присъствие зад граница с успешното изпълнение на нови проекти.

Холдингът е сертифициран за управление  на  качеството ISO 9001:2015, за системата на управление OHSAS 18001:2007 , система за управление на социалната политика SA8000:2014, за качество на управление на околната среда по стандарта ISO 14001:2015, както и по система за управление на енергията ISO 50001:2011.

Той обединява „Енергоремонт Бобов дол” ЕАД, „Енергоремонт Варна” АД, „Енергоремонт Русе” АД, „Техенерго” АД, „Тотема” ЕООД, ” Инком 2003”, „Енергоремонт Раднево” ЕООД, „Енергоремонт Козлодуй” ЕООД, “Енергоремонт МК” ЕООД, „Енергоремонт Косово”.

ДитсманнЕнергоремонт е публична компания с капитал 10 млн. евро (19 213 700лв), чийто акции се търгуват на Българската фондова борса (БФБ) в сегмент „Стандарт“ с код 6EG. Успешно изпълнените проекти, опитът и потенциалът за изпълнение на значими и сложни проекти го превърнаха в предпочитан и стабилен партньор за български и международни компании. През 2007 година холдингът бе класиран на 16-място сред 100-те най-добри компании в годишната класация К100 на в.” Капитал”, а през 2014 година той зае 23 място по капитализация сред 50-те най-добри компании на Българската фондова борса на същото издание.

За постиженията си в строително-монтажните дейности в областта на гражданското строителство през 2013 година ЕРХ получи награда от международно жури за “Луксозно обществено строителство и дизайн” на VIP Property Awards.

В „ДитсманнЕнергоремонт” и дъщерните му дружества работят над 1000 инженери,евроинженери,конструктори, проектанти, техници, сертифицирани заварчици, монтьори и др.

Холдингът е член на Български съюз по заваряване, Български атомен форум (Булатом), Българската строителна камара, Германо българска индустриално търговска камара, Конфедерация на индустриалците и работодателите в България (КРИБ) и Сръбско-българска търговска камара.

Политиката на Дитсманн Енергоремонт
Стриктни стандарти


Политиката на ДитсманнЕнергоремонт е насочена към удовлетворяване на изискванията на клиентите, отговарящо на националното законодателство и международните стандарти. Качеството на предоставените услуги е ключово и гарантира сигурност и надеждност на съоръженията от енергийната система и инженерната инфраструктура. Ние предоставяме изключително надеждно качество съгласно стандартите на ЕС, гъвкавост и инвестиции в производството, изпитанията, въвеждането в експлоатация, обслужването, ремонта, поддръжката и оптимизиране на цялата гама енергетично, топлофикационно и минно оборудване и съоръжения. Ние вършим това повече от 40 години на три континента, като нашата производствена база и място за ежедневна работа е в България. Ние сме се посветили на нашите клиенти и партньори.

Нашата награда е тяхната удовлетвореност.


Ръководството на холдинга на базата на сертификат SA8000:2014, провежда активна и целенасочена политика по здраве, безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Опазването на околната среда е свързано с прилагането на най-добрите практики на корпоративно управление, които позволяват ефективното използване на наличните природни ресурси и запазването им за бъдещите поколения. Кадрите са най-големият капитал. Усилията на мениджърите на „ДитсманнЕнергоремонт” са насочени към развитието им и повишаване на мотивацията им. От доставчици и подизпълнители „ДитсманнЕнергоремонт” изисква да спазват принципите на Етичния кодекс.