Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
ДЛВ ЕООД
ДЛВ ЕООД
Адрес:
Перник , кв. Църква, ул. Кралевски път 1
Телефони:
076670407; 076671000, 0889625674, 0886607071
Уеб сайт:
E-mail:
office@dlv.bg
Дейност:
товарни превози, услуги със строителна механизация, производство инертни материали
Ключови думи:
ДЛВ ЕООД, ДЛВ-ЕООД, ДЛВ, ДЛВ-СИ ООД, ДЛВ-СИ, Перник, товарни превози, строителна механизация, инертни материали
ДЛВ ЕООД

 

ДЛВ-ЕООД

 

Фирма ЕТ "ДЛВ-Добри Владимиров" е регистрирана на 30 май 1991 година с регистрация - гр. Перник, ул. "Отец Паисий", бл. 98, ап.22.

На 24.11.2006 година се извършва прехвърляне чрез покупко-продажба на търговското предприятие ЕТ "ДЛВ-Добри Владимиров" на „ДЛВ” ЕООД.

Основният предмет на дейност на „ДЛВ” ЕООД е:

  • извършване на товарни превози в страната и чужбина,
  • производство и търговия с инертни материали и бетон и бетонови смеси,
  • услуги със строителна механизация.

 В ДЛВ-ЕООД работят опитни професионалисти, които се грижат за удовлетворяване изискванията на нашите клиенти. Всички наети служители на фирмата са с подходящата за заеманата от тях длъжност, професионална квалификация и участват регулярно в образователни програми.

ДЛВ-ЕООД разполага с лиценз за извършване на международен автомобилен превоз на товари от 17.02.1993г. и друг лиценз за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България от 20.12.2000г.

Ръководителят транспортна дейност разполага с IRU диплома за професионална компетентност в международния превоз на товари издаден от ИРУ Академията в Женева, от 2004г. и участва регулярно в образователни програми.

През 2003 година децата на Добри Владимиров - Станислав Добрев Любомиров и Ирена Добрева Кънева регистрират още една фирма – “ДЛВ-СИ” ООД, която всъщност представлява приемственост на семейния бизнес.

 ДЛВ-СИ  ООД също разполага с лиценз за извършване на международен автомобилен превоз на товари от 07.02.2005г. и друг лиценз за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България от 08.12.2004г. Настоящият брой на наетите лица по трудово правоотношение в “ДЛВ-СИ”ООД е 90 служители.

Двете фирми работят паралелно и си сътрудничат в бизнеса, който е с еднакав предмет и това им позволява по-голяма гъвкавост и оперативна точност.