Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Строителство > Пътно строителство >
ДП Транспортно Строителство И Възстановяване
ДП Транспортно Строителство И Възстановяване
Адрес:
София, ул. Кирил Благоев 14
Телефони:
029382682, 028381025
Уеб сайт:
E-mail:
tsv@tsv-bg.com
Дейност:
Транспортно строителство
Ключови думи:
Реконструкция, Изграждане на изкуствени съоръжения, жп линии, Строителство на нови железопътни гари, трамвайни линии, ДП Транспортно Строителство и Възстановяване, град Софи
ДП Транспортно Строителство И Възстановяване

Държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" има многогодишни традиции и богат опит в транспортното строителство у нас от страна на Войските на Министерство на транспорта, на които ДП "ТСВ" е правоприемник.

Отличаваме се със съвременна организация на управление и работа, висококвалифициран личен състав, широко прилагане на нови технологии.
ДП "ТСВ" обединява усилията на квалифициран управленски, инженерно-технически и изпълнителски състав с възможностите на високопроизводителна и модерна техника и механизация и гарантира високо качество и сигурност на железопътното и пътно строителство и ремонт, както и на всички останали строително монтажни дейности. 

Поддържа органи, сили и средства с готовност за участие по всяко време в аварийно-възстановителни работи при възникване на стихийни бедствия, аварии и катастрофи на територията на цялата страна.
Тук можете да се запознаете с историческата справка за предприятието, както и да разгледате действащата му структура.