Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Еврогео Груп ООД
Еврогео Груп ООД
Адрес:
София, ул. Георги Обретенов 9
Телефони:
0889957369
Уеб сайт:
E-mail:
dnikol.alpine@abv.bg
Дейност:
строителство - геодезични мрежи
Ключови думи:
Еврогео Груп ООД, Еврогео Груп, Еврогео, геодезични мрежи
Еврогео Груп ООД

Еврогео Груп ООД е основана на 23 Юли 2009 година и е фирма в сферата на строителството /гиодезия/ със седалище в София на адрес: ул. Георги Обретенов 9

 

Управители: 

 ДИАНА ИВАНОВА НИКОЛЧЕВА 
 ТИМЕ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 
 ТИМЕ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ  
 ДИАНА ИВАНОВА НИКОЛЧЕВА  
 АТАНАС КОСТАДИНОВ КИСЬОВ  
 ДАНИЕЛ ТОШКОВ БОЖАНОВ

Основна дейност: създаване на геодезични мрежи с различно предназначение, извършване на всички видове измервания, свързани с кадастъра, вертикално планиране на различни терени, изследване на геодинамични и геомеханични явления и деформации на съоръжения, земеразделяне, проектиране и изработване на регулационни и застроителни планове, комасация, трасировки, обработка на данни и създаване на цифрови кадастрални планове, пътно строителство