Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Строителни материали > Строителство >
Ейч ти ай България ЕООД / HTI Group
Ейч ти ай България ЕООД / HTI Group
Адрес:
София
Телефони:
024445011
Уеб сайт:
E-mail:
office@hti-bulgaria.com
Дейност:
Доставка
Ключови думи:
Ейч ти ай България ЕООД / HTI Group , HTI Group , Ейч ти ай България ЕООД , промишлено строителство, инфраструктурно строителство

НИЕ ДЪРЖИМ БЪДЕЩЕТО ЗДРАВО В РЪЦЕТЕ СИ!

HTI Group  има  за цел да бъде основен партньор в доставките за целия асортимент от дейности, покриващ нуждите на инфраструктурното и промишлено строителство. Досега, за постигане на оптимално решение, клиентите трябваше да работят заедно с много и различни производители и специализирани търговци. Днес HTI Group им предоставя висококачествени системи близки до практиката и централизирани от един доставчик. Затова се ангажираме да отговорим на всички изпълними желания на нашите клиенти и да ги удовлетворяваме. Основа, на която стъпваме, е търсеното качество и многообразието от доказани продукти на нашите дългогодишни партньори производители. Особено значение за нашите резултати има компетентното лично обслужване към клиентите ни.

Организационната структура на HTI Group се гради на компетенцията и уменията на екипа ни и е насочена изцяло към нашите клиенти. Ние изповядваме философията на плоските йерархии с максимално три нива и кратки пътища за взимане на решения. Като семейно предприятие с лична отговорност на съдружниците, насочваме нашата търговска политика към устойчива икономика и дългосрочна сигурност. Постигнатите печалби се реинвестират във важни направления и посоки за подобрения.

Ние възприемаме себе си като активен посредник между промишлеността и производителите. По тази причина активно участваме в сформирането на пазара и развиваме целенасочено потенциала за нови и променящи се сфери на търговската дейност. Затова, с цел да поддържаме асортимента си винаги актуален и съответстващ на практиката и изискванията, сме в постоянен контакт с производители, проектанти и ключови експерти в областта на строителството и индустрията. Съветваме се и консултираме нашите клиенти интензивно, провеждаме мероприятия и специализирани търговски форуми, дискусии, участваме на панаири и изложения, информираме със собствени брошури и каталози заинтересованите страни.

Благодарение на добрите ни взаимоотношения с производители, инженерни фирми, представители на научноизследователската дейност, строителни фирми, общини, ВиК дружества и инвеститори от индустрията, HTI Group има ролята на медиатор, създаващ неформални и лични сътрудничества за благото на всички заинтересовани участници в този процес и обществеността.

 


Философията ни е базирана на нашата политика по асортимента:

Персонализирана за нуждите на клиента, налична, практически ориентирана и доставена от един основен партньор!

Като фирма за търговия на едро, HTI Group е основен, централизиран партньор за продукти в областта на инфраструктурната и промишлената техника и предлага висококачествени системи от един централизиран доставчик.

Ключов принцип за ежедневната ни търговска дейност е да реагираме на изискванията на клиентите ни и да предоставяме решения от производители с качествени продукти, както и техническа компетенция и подкрепа. Затова и всички регионални партньорски търговски къщи, които принадлежат към дружеството, подкрепят философията за бърза реакция и взимане на решения.

HTI вижда себе си като активен посредник между промишлеността и производителите  и участва в сформирането на пазара. Предприятието комуникира интензивно с клиентите си, инициира мероприятия, свързани с бранша, присъства на панаири и информира редовно партньорите си за новости. Традицията, семейният характер на организацията и менажирането от персонално ангажирани съдружници поставят фокус на нашите дългосрочни цели и устойчиви взаимоотношения с партньорите.