Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Екомат България ЕООД
Екомат България ЕООД
Адрес:
гр. София, ул. Пловдивско поле 53
Телефони:
029746164, 029745434
Уеб сайт:
E-mail:
office@ekomat-bulgaria.com
Дейност:
строителство
Ключови думи:
ЕКОМАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Екомат България, София, строителство

 

“Екомат България” ЕООД е създадена през 1997 година в град София.

 

 

 

Екипът на  “Екомат България” ЕООД се състои от специалисти с голям опит в промишленото, жилищното и хидротехническото строителство (строителни инженери, икономисти, техници, майстори, както и сътрудници от Университета по архитектура, строителство и геодезия и Научноизследователския строителен институт)

Ние сме изпълнявали обекти в България, Русия, Германия, Сирия и др.

 “Екомат България” ЕООД има богат опит в извършването на земни работи, направата на бетонови настилки, изграждането и реконструирането на сгради и съоръжения като досега има предадени над 200 строителни обекта.

Фирмата е член на „Камара на Строителите в България” от 2001г.

Фирма “Екомат България” ЕООД

 “Екомат България” ЕООД e строителна компания, специализирана в изграждане и реконструиране на промишлени предприятия, жилищни и административни сгради и реконструкция на пътни съоръжения. Ние предлагаме консултиране, проектиране, сеизмично обследване и укрепване на сгради и съоръжения и изпълнение на строителството по европейски качествени стандарти и в съответствие със съвременните тенденции за енергоефективност.

В строителството използваме модерни строителни материали, доказали качествата си в световен мащаб, като непрекъснато проучваме и обновяваме асортимента на строителните материали и технологии.

 “Екомат България” ЕООД Ви предлагаме следните услуги:

  • Изграждане и реконструиране на сгради и съоръжения;
  • Извършване на земни работи;
  • Направа на бетонови настилки;
  • Изпълнявани изцяло машинно по технология шлайфбетон, метални конструкции;
  • Армировки с различна сложност;
  • Изграждане на кофраж;
  • Хидро- и топлоизолации.