Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Електрически Системи
Електрически Системи
Адрес:
София, бул. Черни Връх 51
Телефони:
028685603, 028685703. 028689214
Уеб сайт:
E-mail:
ElSystems@elsystems-bg.com
Дейност:
Проектиране на електрически инсталации
Ключови думи:
вятърни паркове, хидроенергийни съоръжения, трансформаторни подстанции, силови инсталации, телемеханика, трансформаторни постове, спирална арматура, арматура за подстанции, арматура за електропроводи, топлообменни съоръжения, топлинно счетоводство, Електрически Системи
Електрически Системи

Електрически системи ООД извършва проучвателна, проектантска и консултантска дейност за всякакво електрическо оборудване и системи, включително реконструкция и модернизация на съществуващо такова в областта на:

1. Производството, разпределението и потреблението на електроенергия:

АЕЦ, ТЕЦ, топлофикационни, газови и дизелови централи – части електро и КИП и А
Присъединяване на генератори, фотоволтаични централи, вятърни паркове и електропроводи от всякаква мощност и напрежение към енергосистемата
Подстанции от 6 до 750kV
Дизелгенераторни станции за резервно електрозахранване
Системи за захранване с постоянен ток /акумулаторни батерии, табла и др./
Системи за надеждно електрозахраване
Системи за непрекъсваемо електрозахранване /UPS/
Системи за управление, сигнализация, блокировки, автоматика и релейни защити на всякакви електрически съоръжения за напрежение от 380/220V до 750kV

2. Промишленост:

Цялостна електрическа част на всякакви промишлени обекти

3. Транспорт и съобщения:

Токоизправителни подстанции за нуждите на електрическия транспорт.
Електрозахранващи системи за нуждите на съобщенията

4. Гражданското строителство:

Електрозахранване на граждански обекти, всички вътрешни и външни ел. инсталаци