Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Електроенергиен Системен Оператор
Електроенергиен Системен Оператор
Адрес:
София, бул. Цар Борис III 201
Телефони:
029696735, 029696740
Уеб сайт:
E-mail:
cdu@ndc.bg
Дейност:
Енергетика
Ключови думи:
Electricity System Operator, Енергетика, Електроенергиен Системен Оператор, София, СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР, ЦДУ, ТДУ, НЕК
Електроенергиен Системен Оператор

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД е основан на 04.01.2007 година като дъщерно дружество на НЕК ЕАД. На 4 февруари 2014 година бе финализирана последната фаза от процеса по разделянето на "Националната електрическа компания" ЕАД и "Електроенергийния системен оператор" ЕАД, съгласно изискванията на третия либерализационен пакет.

Това бе последната стъпка за изпълнение на изискванията на Директива 2009/72/ЕО и националното законодателство.

Електроенергийният системен оператор осъществява единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на Република България, съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на други страни, осигурява експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа, поддържането на спомагателни мрежи, както и ремонтни дейности и услуги в областта на енергетиката.

Компанията осъществява транзит на електроенергия по националната мрежа и организира пазар на електрическа енергия.

При паралелната работа в ENTSO-E, ЕСО ЕАД като основен партньор на Балканския регион, се стреми да повишава не само надеждността на преноса, но и икономическата ефективност при управление на активите като въвежда и използва най-съвременните методи за планиране, поддръжка и мониторинг.

В дружеството са внедрени и се използват система за управление на активи (SAP/R3), система за диспечерско оперативно управление на ЕЕС (SCADA) и Географската информационна система (ГИС).

Електроенергиен Системен Оператор:

  •     планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  •     координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  •     експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  •     организация на пазара на балансираща енергия