Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Енви Пур
Енви Пур
Адрес:
София, бул. Царица Йоана 70А
Телефони:
029273034, 0899176717
Уеб сайт:
E-mail:
office@imc-bg.net
Дейност:
Оборудване за екологията
Ключови думи:
енви - пур, пречистване на вода и въздух, пречиствателни станции, екология

Енви - Пур е дружество, което представлява една от най-силните чешки компании, занимаващи се с развой, производство и доставка на оборудване за екологията, насочено преди всичко към областта на пречистване и почистване на водата и въздуха.

Чрез своя професионализъм, фирмата постига високата доминантна позиция на чешкия пазар и продуктите й получават добра оценка и в чужбина, където успешно изнася стоките си.

Дружеството работи с много силен развоен отдел, съгрудничи с висши учебни заведения и с значими специалисти в областта на пречистването и почистването на водата. Затова и редица от продуктите й са защитени с патент. Дружеството Енви-Пур, с.р.о. притежава сертифицирана система за управление на качеството съгласно ISO 901:2001.

Разполагаме със собствен проектантски отдел с висококвалифицирани служители.
Проектираме оптимални решения с акцент върху високо качество и умерена цена.
Притежаваме всички необходими разрешителни за работа в областта на водоснабдяването, канализацията и въздушната техника.
Използваме най-новите технологични принципи и тенденции.

Компанията произвежда компоненти, които впоследствие използва при реализирането на поръчки като част от технологичните единици на ПСОВ и пречиствателите на вода. 

Производството и доставката на компоненти, служещи за самостоятелно използване в областта на пречистването и подготовката на води.

Видове продукти:
резервоари (ПП, ПЕ, неръждаема стомана, стомана);
решетки, решетъчни кошове;
утаителни и доутаителни резервоари;
аериращи системи;
уловители за пясък;
отделители на нефтени продукти и мазнини;
регулиращи прегради, възвратни вентили;
канализационни тръби и тръбни системи.

Производствената и монтажната дейност е насочена към доставките на въздухотехнически инвестиционни единици „до ключ“, проектантска дейност, производство но тръбопроводи и елементи на въздушната техника.

Спецификация на доставките:
модулно филтрационно обурудване за филтриране на въздух;
пневматично тронспортиране на твърди материали;
шнекови и лентови транспортни ленти;
централни климатични елементи, вентилатори;
четвъртити и кръгови тръбопроводи за групите І, ІІ, ІІІ;
СПИРО тръбопроводи, гъвкави маркучи;
рекупериращи елементи.

Продуктите, които са следствие от дейността на пашиностроителното производство се използват като компоненти в доставяните от нас технологични единици в областта на пречистването, подготовката на вода и въздух.