Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Енерджи Ефект ЕАД
Енерджи Ефект ЕАД
Адрес:
София, бул. Димитър Списаревски 3
Телефони:
029788945, 0894602249, 029788900
Уеб сайт:
E-mail:
office@energyeffect.bg
Дейност:
Енерджи Ефект ЕАД, Енерджи, Ефект, Енерджи Ефект,Строителство и ремонт, Електроснабдително оборудване и съоръжения, Проектантска дейност, ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД, енергийна ефективност
Ключови думи:
енерджи ефект, енергийна ефективност, консултиране, одитиране, проектиране, Строителна техника под наем, Енергийна ефективност, Проектиране, образователна инфраструктура, алуминиева дограма, PVC дограма, транспортни средства
Енерджи Ефект ЕАД

Енерджи Ефект ЕАД е дружество, основано през март 2006 година, с цел работа в областта на енергийната ефективност, а основната й дейност е в областта на услугите, свързани с консултиране, одитиране, проектиране, управление на проекти, свързани с енергийната ефективност и енергийния мениджмънт на предприятия и сгради, енергийни обекти. За изпълнението на дейностите си дружество разполага с квалифициран персонал и със съвременни технически средства за енергийно обследване, съгласно изискванията от ЗЕЕ.

Също така дружеството и изпълнява строително монтажните дейности в областта на енергийната ефективност, като за целта притежава производствена база в София - р - н Искър, машини за производство на алуминиева и PVC дограма и транспортни средства и съоръжения за полагане на външна топлоизолация.

Дружеството развива дейност и като компания за енергоефективни услуги с гарантиран резултат съгласно чл. 48 и чл. 49 от ЗЕЕ (ЕСКО компания), при което сключените с клиентите ЕСКО договори осигуряват необходимото ефективно финансиране и изпълнение на инвестиционната програма и прилагане на енергиен мениджмънт при взаимно изгодни договорни условия.

Тези условия осигуряват на клиентите възможност за гарантирано намаляване на използваното количество енергия, модернизиране на съоръженията и оборудването, подобряване топлинния комфорт и визията на сградите и възможност за изплащане на финансираната от изпълнителя инвестиция от реализираните икономии на енергия.

Дружеството консултира и изготвя проекти, с които да се кандидатства по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми, финансирани по програми от Европейския съюз по Оперативна програма Регионално развитие на МРРБ и Програмата за развитие на селските райони на МЗХ.